KWS LOFT

Plony wyższe niż kiedykolwiek

  • Znakomite parametry jakościowe ziarna
  • Zdrowe źdźbło oraz liście
  • Odmiana niska o dobrej odporności na wyleganie

Cechy charakterystyczne

Znakomite parametry jakościowe ziarna

bardzo duża i stabilna liczba opadania, nawet w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych

Zdrowe źdźbło oraz liście

dobra odporność na najważniejsze choroby występujące u pszenicy, szczególnie duża odporność na mączniaka prawdziwego

Odmiana niska o dobrej odporności na wyleganie

polecana do technologii intensywnej na gleby średnie i bardzo dobre

Profil ogólny

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki, skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna;

Informacje ważne do 06.2020 r.

UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.