KWS MISTRAL

Powiew plonu

  • Wysoko plonująca pszenica jara z grupy jakościowej A
  • Wczesny termin kłoszenia oraz średni dojrzewania
  • Doskonałe parametry jakościowe ziarna

* odmiana z katalogu EU

Cechy charakterystyczne

Wczesny termin kłoszenia oraz średni dojrzewania

- dłuższy czas nalewania ziarna wspomaga wysokość plonu

Doskonałe parametry jakościowe

- bardzo wysoki wskaźnik sedymentacyjny, duża zawartość białka

Duża liczba opadania

- zabezpiecza jakość ziarna w czasie trudnych żniw

Profil ogólny

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2019 – wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki; skala 9-stopniowa.