KWS DONOVAN

Lider w plonie

  • Wybitne plonowanie
  • Dobry profil zdrowotnościowy
  • Duża liczba opadania oraz gęstość

Cechy charakterystyczne

Szybki start wegetacji wiosennej

Dobra na mozaiki glebowe

Tolerancyjna na opóźniony siew

Profil odmiany

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2020 - wyciąg; a₁ - 100% = 83,4 dt/ha, a₂ - 100% = 93,9 dt/ha, skala 9°: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna

UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.

znajdź doradcę KWS