KWS OZON

Odmiana z werwą

  • Mrozoodporność 4 według oficjalnych badań PDOiR oraz doskonałe zdolności regeneracyjne
  • Dobra odporność na wyleganie
  • Solidne parametry jakościowe ziarna

Cechy charakterystyczne

Mrozoodporność 4 według oficjalnych badań PDOiR oraz doskonałe zdolności regeneracyjne

możliwość uprawy na terenie całego kraju

Dobra odporność na wyleganie

odmiana do intensywnej produkcji, polecana do uprawy na bardzo dobrych stanowiskach

Solidne parametry jakościowe ziarna

dobre wyrównanie ziarna oraz szczególnie duża liczba opadania

Profil ogólny

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki, skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna

Informacje ważne do 06.2021 r.

UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.

Wyszukaj swojego przedstawiciela