KWS SCIROCCO

Doskonała jakość

  • Bardzo dobra E-jakość
  • Odmiana o wczesnym terminie kłoszenia oraz dość wczesnym terminie dojrzewania

Cechy charakterystyczne

Bardzo dobra E-jakość

- najwyższe oceny w takich cechach jak zawartość białka, wskaźnik sedymentacyjny oraz masa 1000 ziaren

Odmiana o wczesnym terminie kłoszenia oraz dość wczesnym terminie dojrzewania

- lepsza odporność na okresowe susze, wcześniejszy zbiór, więcej czasu na przygotowanie pola dla rośliny następczej

* odmiana z katalogu EU

Profil ogólny

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2019 - wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki; skala 9-stopniowa.

znajdź doradcę KWS