KWS SUNNY

Źródło plonu i jakości

  • Rewelacyjna odporność na choroby
  • Solidna jakość ziarna
  • Łatwy zbiór plonu

Właściwości w szczegółach

Rewelacyjna odporność na choroby

Solidna odporność na rdzę żółtą i brunatną, septoriozę liści, fuzariozę kłosa

Solidna jakość ziarna

Bardzo wysoka liczba opadania, wysoka zawartość białka, wysoka ilość glutenu

Łatwy zbiór plonu

Duża odporność na wyleganie, sztywne źdźbła, krótkie rośliny

Profil odmiany

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2018; Średni plon z doświadczeń 2015-2017 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2018; Skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna; Informacje ważne do 06.2019 r.

UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.

znajdź doradcę KWS