KWS TORRIDON

Wszystko co potrzeba

  • Grupa A, bardzo dobre parametry ziarna
  • Dobra odporność na wyleganie
  • Doskonały komponent do mieszanek zbożowych

Cechy charakterystyczne

Grupa A, bardzo dobre parametry ziarna

- duża gęstość w stanie zsypnym, liczba opadania oraz wyrównanie ziarna

Dobra odporność na wyleganie

- najwyższa odporność wśród odmian badanych w 2019 r.

Profil ogólny

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg; wzorzec 2018, 2017 - Jarlanka, Tybalt, Harenda; 2016 - KWS Torridon, Tybalt, Harenda; * - bonitacja w relacji do wzorcowej odmiany Tybalt; Skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki

znajdź doradcę KWS