KWS AVEO

Stoi do żniw

  • Doskonała odporność na wyleganie
  • Wysoka odporność na mączniaka i rdzę brunatną
  • Dobra mrozoodporność

* odmiana z katalogu EU

Cechy charakterystyczne

Doskonała odporność na wyleganie

- idealna odmiana do intensywnej uprawy

Dobra mrozoodporność

- zwiększa bezpieczeństwo uprawy

Duża masa 1000 ziaren

- bardzo grube ziarno, z dużą odpornością na porastanie ziarna w kłosach

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2019 - wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki; skala 9-stopniowa.

znajdź doradcę KWS