KWS RHENIO

Moc wczesnego dojrzewania

  • Wysoki plon ziarna
  • Wczesny termin dojrzewania
  • Dobra odporność na choroby

* odmiana z katalogu EU

Cechy charakterystyczne

Wysoki plon ziarna

- wysoki potencjał plonowania na obydwu poziomach agrotechniki

Wczesny termin dojrzewania

- przydatny w regionach z krótkim okresem wegetacji

Dobra odporność na choroby

- szczególnie na mączniaka prawdziwego oraz rdzę brunatną

Bardzo dobra struktura plonu

- bardzo duża liczba ziaren w kłosie

Profil ogólny

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2019 - wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki;

Czy już znasz... ?

znajdź doradcę KWS