KWS PULSOR

Mocny w plonie

  • Duży potencjał plonowania – ponadprzeciętny przyrost plonu ziarna w intensywnych technologiach prowadzenia łanu.
  • Dość duża odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną oraz septoriozy liści, na pozostałe choroby odporność średnia.
  • Niskie rośliny o dobrej charakterystyce odporności na wyleganie.

Profil odmiany

Promocja ŻYTO
Katalog UPRAWY OZIME
Doradztwo cyfrowe myKWS
znajdź doradcę KWS