• Brasetto.tif
  PollenPlus®

System PollenPlus® - wysoka odporność na sporysz

KWS od wielu lat rozwija technologię systemu PollenPlus® odporności odmian żyta hybrydowego na sporysz, która jest porównywalna z najlepszymi odmianami populacyjnymi.

Odmiany wyhodowane w tej technologii są zdolne do wytwarzania dużej ilości własnego pyłku, co zapewnia wysoką stabilność plonowania oraz odpowiednią jakość zbieranego plonu.

Takie ukierunkowanie programu hodowlanego jest naszą odpowiedzią na potrzeby rynku szczególnie w latach z niekorzystnym przebiegiem wegetacji w czasie kwitnienia żyta.

Korzyści uprawy odmian żyta hybrydowego z PollenPlus®

1.

Bezpieczeństwo plonu

Zapewnia wysoką stabilność plonowania oraz odpowiednią jakość.

2.

Ochrona łanu przed sporyszem

Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku.

3.

100% nasion w opakowaniu

Nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej.

Ilość pyłku wytwarzanego przez kwitnące kłosy żyta ma istotny związek z podatnością odmian żyta na porażenie sporyszem. Możliwość porażenia pojawia się w warunkach wytworzenia niedostatecznej ilości pyłku przez kwiaty uprawianej odmiany.

Wybór odmiany z systemem PollenPlus® to najprostsza i najskuteczniejsza metoda ograniczenia występowania sporyszu w uprawie żyta.
Barosz Rudzki , Product Manager Żyto Hybrydowe

Odmiany z PollenPlus® bezkonkurencyjne w plonowaniu

 • Jakub Napierała

  Żyto hybrydowe sieję od 4 lat na naj-słabszych glebach w gospodarstwie.

  Ze względu na prozdrowotne właściwości żyta mam ziarno najwyższej jakości.

  Szczepankowo, Wielkopolska
  jakub-napierala.jpg

Odpowiedzi na pytania