ARANTES

Wiosenne żyto

  • Odmiana żyta jarego o wysokim potencjale plonowania
  • Posiada krótkie źdźbło oraz dużą masę 1000 ziaren
  • Możliwość uprawy w kierunku ziarnowym (siew w marcu lub kwietniu), jak i zielonkowym (siew w lipcu lub sierpniu)

* Odmiana z katalogu EU

Profil ogólny

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2019 - wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki, skala 9-stopniowa.

znajdź doradcę KWS