KWS SERAFINO

Wytrzymałe na stres suszy

  • Dobry wybór dla lokalizacji z okresowymi niedoborami wody
  • Duża odporność na sporysz - na poziomie odmian populacyjnych
  • Korzystny, wyrównany profil zdrowotnościowy

Profil odmiany KWS SERAFINO

Wykres plonowania KWS SERAFINO

Cechy charakterystyczne

Odmiana o wysokiej odporności na okresowe niedobory wody

wysoki plon ziarna w czasie stresu suszy

Dobra zdrowotność roślin

duża odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną i rynchosporiozę

Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku

system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem

100% nasion żyta hybrydowego w opakowaniu

nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg, skala 9°: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna, * ocena własna KWS Lochow

Informacje ważne do 06.2020 r.

UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.

znajdź doradcę KWS