Żyto - duży potencjał w uprawie polowej i żywieniu zwierząt

27.01.2020

W dniach 13.01 – 14.01.2020 br. w Ossie odbyła się Konferencja naukowa pt. „Taniej, zdrowiej i bezpieczniej – nowe odmiany żyta w żywieniu zwierząt”. Trzon merytoryczny stanowiło podsumowanie projektu badawczego EnergyFeed, którego celem było przetestowanie nowych odmian żyta ozimego w zakresie potencjału plonowania, opłacalności produkcji i przydatności w żywieniu trzody chlewnej, bydła mlecznego i opasowego oraz drobiu. Projekt został zrealizowany przez konsorcjum, w skład którego weszły 4 uniwersytety, 4 instytuty badawcze, 3 przedsiębiorstwa, 1 organizacja samorządowa oraz 1 gospodarstwo rolne i sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" BIOSTRATEG, przy bardzo dużym udziale wkładów własnych Konsorcjantów przemysłowych. Całkowity koszt projektu wyniósł 27 507 310 PLN w tym dotacja z NCBiR to 11 827 945 PLN. Kierownikiem i inicjatorem projektu był dr inż. Tomasz Schwarz z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Głównym celem wydarzenia było podsumowanie trwających ponad 3 lata badań (2016-1019), które zostały przeprowadzone przez krajowych naukowców w zakresie wpływu zastosowania żyta w żywieniu zwierząt gospodarskich. W trakcie trwania seminarium głos zabrali badacze i eksperci, m.in.: prof. Zygmunt Maciej Kowalski z UR w Krakowie, który jako moderator sekcji żywienia bydła opowiedział o pozytywnym wpływie zastosowania żyta na produkcyjność krów mlecznych oraz jakość mleka. Badania jednoznacznie wykazały poprawę zdrowotności zwierząt po zastosowaniu żyta w żywieniu. W sesji dotyczącej trzody chlewnej, wykład o dużej przydatności żyta do produkcji paszowej wygłosił dr Tomasz Schwarz.

Kolejne ważne kwestie poruszył prof. Josef Kamphues, specjalista w zakresie funkcji przewodu pokarmowego z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze - niejednokrotnie podkreślając walory prozdrowotne żyta dla trzody chlewnej i uzupełniając informacje przekazane przez ekspertów krajowych w osobach prof. Danuty Boros, prof. Jana Grajewskiego, prof. Jose Luisa Valverde Piedra i dr Piotra Dobrowolskiego. Ważne informacje dla przełamania stereotypu żyta w żywieniu drobiu przekazał prof. Sylwester Świątkiewicz.

Ponadto przeprowadzona została dyskusja w gronie wykonawców projektu i zaproszonych niezależnych ekspertów, która była podsumowaniem wyników i pozwoliła na opracowanie schematu dalszych działań w tym zakresie. Każda sesja szkoleniowa zawierała wartościowe wystąpienie, które za każdym razem potwierdzało m.in. produkcyjną i ekonomiczną efektywność żyta w żywieniu zwierząt.

Podsumowując, żyto zdobywa coraz większy potencjał produkcyjny i potwierdza swoją wysoką wartość paszową. Jak wykazują badania, żyto jest surowcem bardzo chętnie pobieranym i staje się coraz większą konkurencją dla innych, tradycyjnych surowców paszowych. Paszowe zastosowanie żyta w porównaniu do innych gatunków zbóż z każdym rokiem przynosi nowe i coraz lepsze wyniki.

Konferencja miała charakter praktycznego seminarium naukowego.

W przypadku pytań w zakresie żywienia zwierząt - zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami www.kws.com.pl/doradcy

Zespół KWS Zboża

Dr Tomasz Schwarz – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr Tomasz Schwarz – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. Jose Luis Valverde Piedra – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. Jose Luis Valverde Piedra – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Jan Grajewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. dr hab. Jan Grajewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Prof. Josef Kamphues – University of Veterinary Medicine Hannover, Niemcy

Prof. Josef Kamphues – University of Veterinary Medicine Hannover, Niemcy

Dr hab. Piotr Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Dr hab. Piotr Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Dr hab. Dariusz Lisiak - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Dr hab. Dariusz Lisiak - Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

Autor zdjęć: Dominika Stancelewska, Tygodnik Poradnik Rolniczy