Żyto rozpoczęło fazę kwitnienia

Kłos kwitnącego żyta – data wykonania zdjęcia 27.05.2020

Kłos kwitnącego żyta – data wykonania zdjęcia 27.05.2020

29.05.2020

W wielu regionach Polski żyto rozpoczęło fazę kwitnienia. W tej fazie rozwojowej nie wolno wykonywać zabiegów pestycydowych, ponieważ ciecz robocza doprowadza do sklejania się pylników, obniża „lotność” pyłku kwiatowego, może doprowadzić do jego uszkodzenia, co w konsekwencji obniża poziom plonowania (szczerbatość kłosa) oraz sprzyja infekcji buławinki czerwonej - sporyszu. Tylko w przypadku bardzo dużej presji rdzy brunatnej dopuszczalny jest zabieg interwencyjny, który warunkowo można wykonać w fazie końca kwitnienia. Po zakończeniu fazy kwitnienia możemy powrócić do standardowego planowania i wykonywania zabiegów pestycydowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

W przypadku wątpliwości zalecam kontakt z naszymi doradcami.

KWS Zboża

Product Manager Żyto Hybrydowe Bartosz Rudzki