Najczęściej zadawane pytania w żywieniu trzody chlewnej żytem hybrydowym

1. Która odmiana żyta hybrydowego KWS najlepiej nadaje się do skarmiania przez trzodę chlewną?

Wszystkie odmiany żyta hybrydowego KWS świetnie nadają się do skarmiania przez świnie. Ważny jest jednak odpowiedni dobór odmian do indywidualnych warunków danego gospodarstwa. W doborze odpowiedniej odmiany do uprawy pomogą Doradcy Agrotechniczni KWS.

2. Co to są substancje antyżywieniowe?

Substancje antyżywieniowe są to związki chemicznewystępujące we wszystkich gatunkach zbóż. Możemy również znaleźć je w ziarnie soi. Należą do nich między innymi: polisacharydy nieskrobiowe (NSP), polifenole, inhibitory trypsyny, chymotrypsyny, inhibitory proteazy i amylazy i wiele innych. Związki te ograniczają bądź uniemożliwiają wykorzystanie składników pokarmowych przez zwierzęta, przez co wpływają na obniżenie wyników produkcyjnych. Żyto hybrydowe KWS z systemem POLLENPLUS® charakteryzuje się podobną zawartością substancji antyżywieniowych co pszenżyto. Wyniki przeprowadzonych badań świń karmionych mieszankami z żytem wykazały poprawę dobrostanu zwierząt. Żyto obniża rozwój chorobotwórczych bakterii min. E. Coli czy Salmonelli, działa prozdrowotnie na jelita oraz spowalnia pasaż treści pokarmowej. Dzięki czemu zwierzęta są zdrowsze i spokojniejsze.

3. Czy należy koniecznie stosować preparaty enzymatyczne do pasz z udziałem żyta hybrydowego KWS?

Dodatek preparatów enzymatycznych zawierających B-glukanazę i ksylanazę pozwala na częściowy rozkład polisacharydów nieskrobiowych. Enzymy pomogą lepiej wykorzystać paszę ale będzie to miało miejsce tak samo w mieszankach z żytem jak i bez żyta. Badania pokazują, że związki NSP zawarte w życie hybrydowym są na podobnym poziomie co pszenżyto, które uznawane jest za pełnowartościowy surowiec do produkcji pasz. Dlatego nie ma konieczności dodawania specjalnych enzymów w mieszankach nawet z dużym udziałem żyta.

4. Czy żyto można stosować u loch? Na co należy zwrócić uwagę?

W żywieniu loch prośnych i karmiących według zaleceń Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego DLG (2006), żyto może stanowić 25% udziału w mieszance paszowej. Komponując taką paszę należy zwrócić szczególną uwagę na jakość użytych surowców. Dużym problemem w paszach dla loch w dalszym ciągu okazują się mykotoksyny. Laboratorium badawcze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przez sześć lat badało zawartość grzybów pleśniwych i mikotoksyn w zbożach. Przebadano kilkaset prób ziarna. Badania wykazały wyższą odporność na skażenia grzybowe ziarna żyta. Żyto charakteryzowało się dziesięciokrotnie niższym skażeniem niż średnia dla zbóż.

5. Czy żyto hybrydowe jest chętnie pobierane przez świnie?

Świnie najchętniej jedzą żyto hybrydowe (znacznie chętniej niż kukurydzę, pszenicę czy inne zboża). W niezależnych testach preferencji smakowych tuczników od wagi 30 kg udowodniono, że pasza z żytem hybrydowym jest najbardziej pożądana. Mieszanki paszowe zawierające 40 i 60 % żyta hybrydowego w swoim składzie były najchętniej pobierane przez zwierzęta. Dzieje się to min. dzięki wysokiemu udziałowi cukrów zawartych w życie hybrydowym i ich korzystnej relacji względem fenoli.