Najczęściej zadawane pytania w uprawie pszenicy ozimej

1. Jaka jest optymalna ilość wysiewu i obsada kłosów w pszenicy ozimej?
Optymalna ilość wysiewu w rejonie lubuskim i zachodniej wielkopolski wynosi 280 – 340 nasion na m2 w optymalnym terminie siewu, czyli między 25 września, a 5 października. Dla bardzo wczesnego terminu siewu pszenicy ozimej (przed 20 września) zalecane obsady należy odpowiednio zmniejszyć. Zawsze kierujemy się zasadą : im wcześniejszy termin siewu tym wysiewamy mniej, im późniejszy termin siewu i gorsze warunki glebowe tym norma wysiewu większa. Łanem sterujemy tak, aby gęstość łanu przed zbiorem wynosiła między 500 – 650 kłosów / m2. Czyli 500 kłosów / m2 dla stanowisk granicznych dla pszenicy i 600 - 650 kłosów / m2 dla stanowisk optymalnych. Należy dodać, że są to wartości uśrednione i mogą nieznacznie się różnić w zależności od odmiany.

2. Jakie odmiany pszenicy ozimej na stanowiska z okresowymi niedoborami wody?
Z pszenic oferowanych przez naszą firmę na stanowiska z okresowymi niedoborami wody, zalecamy dwie odmiany z grupy jakościowej A Julius i Cubus. Polecam szczególnie odmianę Julius, gdyż jest najnowszą kreacją i po obserwacji minionego, suchego sezonu wegetacyjnego ta odmiana uplasowała się w czołówce odmian w Polsce pod względem poziomu plonowania. Potwierdzają to wyniki COBORU za 2011 rok gdzie Julius plonował na poziomie 102% i 103% wzorca na ekstensywnym i intensywnym poziomie agrotechniki. Posiadamy również wiele pozytywnych informacji z gospodarstw uprawiających tą odmianę. Dodatkowo należy zaznaczyć, że Juliusz charakteryzuje się doskonała mrozoodpornością (6* w skali 9 stopniowej) oraz bardzo dobra odpornością na porastanie ziarna w kłosach.

3. Gęstość i termin siewu pszenicy przewódkowej?
Ilość wysiewu dla odmiany Monsun, która jest odmianą przewódkową wynosi 380 – 420 nasion na m2 w terminie listopadowo – grudniowym. Warunkiem wysiewu w tym terminie są dobre warunki glebowe, które często są trudne do spełnienia. Warto jednak wysiewać tą odmianę w terminie późnojesiennym, ponieważ plonuję nawet do 1,5t/ha więcej w porównaniu do wiosennego terminu siewu.

4. Kiedy przeprowadzić ochronę herbicydową?
Łany pszenic ozimych z wczesnych i optymalnych terminów siewów powinny być zabezpieczone przed chwastami już jesienią, ponieważ przerośnięte chwasty w terminie wosennym mogą być bardzo trudne do zwalczenia. Natomiast dla pszenic sianych w późniejszych terminach agrotechnicznych, ochronę herbicydową można przeprowadzić jesienią lub wiosną. Zawsze jednak powinniśmy starać się o wykonanie zabiegu na chwasty jednoliścienne w terminie jesiennym. Przy zwalczaniu chwastów późną jesienią problem często stanowi pogoda, a mianowicie niskie temperatury, które ograniczają skuteczność herbicydów. W takich sytuacjach możemy użyć herbicydów opartych na substancji czynnej chlorotoluron, która może być stosowana w temperaturze -3OC. Przy stosowaniu tej substancji czynnej należy zwrócić uwagę czy chroniona odmiana pszenicy jest tolerancyjna na chlorotoluron. Oczywiście przed wykonaniem oprysku proszę o zapoznanie się z etykietą środka, ponieważ ma on swoje specyficzne zalecenia.

5. Kiedy podać 3 dawkę azotu w pszenicy ozimej?
Trzecią dawkę azotu podaje się w fazie BBCH 49-51 tj. otwarcie pochwy liściowej – początek kłoszenia. Dla odmian jakościowych dawkę kalkulujemy mnożąc potencjalny plon przez wartości graniczne dla pobrania azotu w tej fazie dla pszenicy, czyli potencjalny plon w dt z ha x 0,8 – 1,2. W przypadku gdy dawka zawiera się w granicach 50 – 60 kg możemy ją zaaplikować jednorazowo, natomiast jeżeli przekracza powyższe wartości należy ją podzielić i 2/3 zastosować w BBCH 39 i 1/3 w BBCH 49-51. Oczywiście warunkiem efektywnego stosowania trzeciej dawki azotu jest dobra wilgotność gleby, która pozwoli na rozpuszczenie się nawozu w roztworze glebowym i przemieszczenia go w strefę korzeni. Panująca w tym okresie susza glebowa wyklucza stosowanie nawozów azotowych, gdyż może to doprowadzić do powstania fizjologicznej suszy glebowej.