Najczęściej zadawane pytania w uprawie żyta hybrydowego

1. Dlaczego żyto hybrydowe (mieszańcowe) ma niską normę wysiewu?
Żyto hybrydowe ma bardzo duży współczynnik krzewienia. Wysiewając w optymalnym terminie 200 ziaren/m², każda roślina będzie w stanie „utrzymać” krzewienie produkcyjne na poziomie 3 – 4 pędów/roślinę. Uwzględniając 10 % straty w obsadzie wynikające np. z polowej zdolności wschodów, mamy do dyspozycji 180 roślin/m². Zakładając krzewienie produkcyjne na poziomie 2,8 – 3,5 źdźbła na jedną roślinę możemy oczekiwać zagęszczenie kłosów na poziomie 500 – 630 sztuk/m², co w zupełności wystarcza do uzyskania wysokich plonów. W technologiach uprawy z mniejszymi normami wysiewu obserwuje się silniejszy rozwój systemu korzeniowego, tworzy się mocniejsza tkanka budująca źdźbło oraz łan jest lepiej przewietrzany co bezpośrednio przekłada się na mniejszą podatność na choroby.

2. Dlaczego żyto hybrydowe najlepiej siać w terminie optymalnym?
Żyto krzewi się głównie jesienią i pędy wytworzone przed spoczynkiem zimowym charakteryzują się najwyższą produktywnością. Pędy pochodzące z krzewienia wiosennego są najczęściej płonne lub mało produktywne. Związku z czym najlepszym terminem siewu dla żyta jest termin, który pozwoli roślinom przed wejściem w okres spoczynku zimowego wytworzyć 4 – 6 pędów/roślinę. Orientacyjnie jest to około 45 - 50 dni wegetacji jesiennej licząc od dnia siewu.

3. Czy surowiec wyprodukowany z odmian żyta hybrydowego nadaje się do przemysłu młynarskiego?
Ziarno wyprodukowane z odmian żyta hybrydowego KWS LOCHOW jest bardzo dobrym surowcem do przemiału na mąkę. Dobre oceny za parametry wartości wypiekowej ziarna (wystawione przez COBORU), wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosach oraz system POLLENPLUS® (ograniczający występowanie sporyszu) to cechy odpowiedzialne za jakość naszych odmian. Na naszej stronie internetowej znajduje się raport z przeprowadzonego badania, które dotyczyło określenia przydatności naszych odmian do wypieku chleba. Zapraszam do zapoznania się z jego treścią.

4. Jaka jest mrozoodporność żyta hybrydowego?
Żyto hybrydowe odznacza się bardzo wysoką mrozoodpornością. Bez okrywy śnieżnej wytrzymuje temperaturę do – 25-30 ºC. W Polsce nie odnotowaliśmy szkód w życie hybrydowym wyrządzonych przez bezpośrednie działanie niskich temperatur.

5. Jakiego poziomu nawożenia N wymaga żyto hybrydowe?
Poziom nawożenia azotowego powinien być adekwatny do oczekiwanych plonów. Żyto hybrydowe do wytworzenia 1t ziarna wraz ze słomą potrzebuje około 20kg N. Spodziewając się plonu na poziomie 7-8 ton z ha należy zapewnić roślinie około 140-160 kg N/ha. Wyliczoną ilość azotu zawsze trzeba skorygować o azot, który rośliny będą miały do dyspozycji z zapasów glebowych (około 40 kg N/ha lub więcej). Należy pamiętać również o tym, że żyto spośród wszystkich ozimin najszybciej rozpoczyna wegetację na wiosnę (2-3°C), więc powinno zostać zasilone azotem wcześniej niż pszenica lub jęczmień, które do wznowienia wegetacji potrzebują wyższych średnich dobowych temperatur. W celu osiągnięcia jak najwyższej efektywności nawożenia azotowego odczyn pH gleby powinien być zoptymalizowany do odpowiedniej wartości danej kategorii agronomicznej gleby.

6. Kiedy najlepiej wykonać ochronę herbicydową?
Ochronę herbicydową łanu żyta hybrydowego najkorzystniej przeprowadzić w terminie jesiennym, ponieważ jest to zabieg tańszy, skuteczniejszy (mniejsze chwasty) oraz mniej szkodliwy dla rośliny uprawnej. Dodatkowym atutem terminu jesiennego jest szeroka paleta preparatów herbicydowych z których możemy skorzystać. Szybka i skuteczna likwidacja chwastów zapewnia roślinom żyta dobre warunki do wzrostu i rozwoju.

7. Czy żyto hybrydowe może być uprawiane na glebach klasy V?
Żyto hybrydowe może być uprawiane też na słabszych stanowiskach pod warunkiem, że gleba jest w dobrej kulturze (zoptymalizowany odczyn pH, zawartość P, K, Mg przynajmniej średnia dla danej wartości agronomicznej gleby). Należy jednak zmodyfikować technologię uprawy. Po pierwsze obniżamy normę wysiewu do około 150 – 160 ziaren/m². Siew wykonujemy na początku terminu agrotechnicznego dla siewu w rejonie żyta (około 10 września dla województwa lubuskiego). Zabieg herbicydowy na chwasty jedno i dwuliścienne obligatoryjnie wykonujemy jesienią. W przypadku osiągnięcia przez rośliny fazy pełni krzewienia w terminie jesiennym, należy wykonać oprysk fungicydowy zredukowaną dawką środka z grupy triazoli i / lub morfolin (jeżeli obserwujemy porażenie mączniakiem). Nawożenie azotowe należy zaaplikować na poziomie około 100 - 110 kg N/ha w dwóch dawkach: pierwsza w formie saletrzanej podana tuż przed ruszeniem wegetacji, druga w formie amidowej podana około 14 dni po zastosowaniu pierwszej. Regulatory wzrostu stosujemy rozważnie w zredukowanych dawkach.

8. Czy żyto hybrydowe jest odporne na porastanie w kłosach?
Żyta hybrydowe KWS LOCHOW według badań COBORU należą do grupy najbardziej odpornych odmian na porastanie ziarna w kłosach. Cecha ta zapewnia długo utrzymujące się parametry jakościowe ziarna w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych w trakcie żniw.