Najczęściej zadawane pytania w żywieniu trzody chlewnej żytem hybrydowym

1. Jaki maksymalny udział żyta w mieszance paszowej można zastosować w żywieniu świń?

Według polskich norm żywienia zwierząt z 2015 roku, żyto może być stosowane w żywieniu trzody chlewnej w przedziale od 10 do 50% w paszy.

Grupa wiekowa Maksymalny udział w mieszance
Tuczniki
28 – 40 kg m.ż. (tucz wstępny) 30%
40 – 60 kg m.ż. (tucz początkowy)
40%
60 – 90 kg m.ż. (tucz śródokresowy)
50%
od 90 kg m.ż. (tucz końcowy)
50%
Lochy 25%
Prosięta
do 15 kg m.ż. 10%
od 15 kg m.ż. 20%

Doświadczenia żywieniowe prowadzone w Polsce oraz poza granicami kraju, potwierdziły zalecany udział żyta w mieszankach dla trzody chlewnej od 15 kg masy żywej.

W ramach projektu RYE BELT w Polsce przeprowadzono kilka doświadczeń, które potwierdziły zalecany udział żyta w mieszankach dla trzody chlewnej od 15 kg masy żywej.

2. Czy pasza z udziałem żyta jest chętnie pobierana przez świnie?

Z przeprowadzonych badań: Behawioralne testy preferencji smakowitości mieszanek oraz opracowanie profili dobowych zachowania świń żywionych mieszankami o różnej zawartości żyta, jednoznacznie wynika, że żyto hybrydowe jest najchętniej wybierane i pobierane przez świnie spośród innych zbóż. Wynika to głównie z wysokiej zawartości cukrów w stosunku do fenoli.

3. Czy sklerocje sporyszu spotykane w ziarnie żyta i pszenżyta stanowią zagrożenie dla dobrostanu zwierząt?

W prawie paszowym ustalono, że poziom sporyszu w 1 kg ziarna przeznaczonego do przerobu na paszę nie powinien przekraczać 1000 mg bądź 0,1% wagi. Przekroczenie zawartości sporyszu w ziarnie powyżej tej normy może doprowadzić do poronień i zaburzeń cyklu płciowego. Dlatego bardzo istotny jest wybór odpowiedniej odmiany żyta hybrydowego do uprawy, jak również weryfikacja jakości zakupionego surowca żyta z przeznaczeniem na paszę. Odmiany żyta hybrydowego KWS ZBOŻA z systemem POLLENPLUS® charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na sporysz, porównywalną z najlepszymi odmianami populacyjnymi, co zostało potwierdzone w wielu oficjalnych doświadczeniach, więc ziarno wyprodukowane z tych odmian jest bezpiecznym surowcem do przygotowania pasz.

4. Czy stosując żyto hybrydowe w mieszance dla trzody chlewnej nie będzie problemu z uzyskaniem odpowiedniej mięsności?

Tak jak z każdym innym surowcem paszowym przed wprowadzeniem do składu mieszanki paszowej należy poddać analizie na zawartość składników odżywczych. Następny krok to odpowiednie zbilansowanie paszy z przeznaczeniem do danej grupy wiekowej czy wagowej. Po odpowiednim zbilansowaniu składu mieszanki mięsność powinna utrzymać się na zalecanym poziomie. Doświadczenia żywieniowe prowadzone przez polskie instytucje naukowe, potwierdzają wyższą mięsność świń żywionych z dużym udziałem żyta w porównaniu do tradycyjnych mieszanek opartych na jęczmieniu i pszenicy.

5. Czy stosując żyto w mieszance dla tuczników, trzeba stosować specjalne dodatki do paszy?

Nie. Pasza dla tuczników nawet z 50% udziałem żyta hybrydowego KWS ZBOŻA nie wymaga żadnych specjalnych dodatków. Mieszankę z żytem należy odpowiednio zbilansować tak, jak robi się to przy standardowym układaniu dawki, czyli do zbóż jakie posiadamy, w zależności od sposobu przygotowana pasz dodajemy koncentrat 10 – 20 % lub mieszankę paszową uzupełniającą (dawniej znaną jako premiks) 2 – 4% oraz komponenty białkowe np. śruta sojowa, śruta rzepakowa.