KWS FABIENNE

Postaw na jakość ziarna

  • Stabilne plonowanie
  • Wybitna odporność na choroby
  • Znakomita jakość ziarna

Cechy charakterystyczne

Stabilne plonowanie

- plon powyżej odmian wzorcowych

Wybitna odporność na wyleganie

- wysoka jakość i małe straty ziarna

Znakomita jakość ziarna

- bardzo dobre wyrównanie ziarna i duża gęstość w stanie zsypnym

Profil ogólny

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg; skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki, wzorzec: 2018 – RGT Planet, Radek, Runner; 2017, 2016 – Olympic, Radek, RGT Planet, Soldo;

* - brak danych;

Informacje ważne do 06.2020 r.

Wyszukaj swojego przedstawiciela