FLÄMINGSGOLD

Moc plonowania połączona z jakością

  • Elastyczna w uprawie
  • Mała zawartość łuski w ziarnie
  • Równomierne dojrzewanie słomy i wiech

Cechy charakterystyczne

Elastyczna w uprawie

- możliwość uprawy na wszystkich stanowiskach przeznaczonych pod uprawę owsa

Mała zawartość łuski w ziarnie

- wysoki plon netto ziarna

Równomierne dojrzewanie słomy i wiech

- łatwiejszy zbiór i lepsza jakość

Dobrze wykształcone ziarno

- duża masa 1000 ziaren i dobre wyrównanie

* Odmiana z katalogu EU

Profil odmiany

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018 - wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki;

Informacje ważne do 06.2020 r.

Czy już znasz... ?

Wyszukaj swojego przedstawiciela