KWS SCIROCCO

Doskonała jakość i wysoki plon

  • Wysokoplenna pszenica elitarna
  • Bardzo dobra E-jakość
  • Odmiana o wczesnym terminie dojrzewania

Cechy charakterystyczne

Wysokoplenna pszenica elitarna

- wysokie plony ziarna w oficjalnych badaniach w Niemczech

Bardzo dobra E-jakość

- najwyższe oceny (9) w takich cechach jak zawartość białka i wskaźnik sedymentacyjny

Odmiana o wczesnym terminie dojrzewania

- lepsza odporność na okresowe susze, szybszy zbiór z pola, więcej czasu na przygotowanie pola dla rośliny następczej

* odmiana z katalogu EU

Profil ogólny

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2018 - wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki

Informacje ważne do 06.2020 r.

Wyszukaj swojego przedstawiciela