Zimný seminár v Dudinciach

Dovoľujeme si pozvať Vás na náš tradičný zimný seminár Kukurica v praxi, ktorý sa bude konať vo štvrtok 5. decembra 2019 v Penzióne u Mlynárky v Dudinciach (Penzión u Mlynárky, K. Braxatorisa 2, 962 71 Dudince).

Program:

11:00 – 12:00 Registrácia účastníkov

12:00 – 13:30 Obed

13:30 – 14:30 Pôda ako (ne)významný faktor v produkčnom procese poľných plodín? (Ing. Ján Halas, PhD. - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, regionálne pracovisko Prešov)

14:30 – 14:45 Prestávka

14:45 – 16:00 Kvalita siláže, ako kľuč k zisku pri výrobe mlieka, Mykotoxíny – najnovšie poznatky (Pavel Struhár Dr., Jaroslav Langer Dr. - BIOMIN Slovensko s.r.o.)

16:00 – 16:15 Prestávka

16:15 – 17:00 Novinky v portfóliu KWS na sezónu 2020 (Ing. Matúš Javor, KWS Semena, s. r. o.)

Po odbornej časti program pokračuje večerou, wellnessom a posedením pri dobrom víne a ľudovej hudbe.

Prihlásenie:

Ak máte záujem zúčastniť sa na tejto akcii, je potrebné prihlásiť sa, a to jedným z dvoch spôsobov:

Zaslaním e-mailu na adresu dasa.majerova@kws.com. V e-maily uveďte svoje meno a priezvisko, podnik, e-mail a telefónne číslo, ako aj informáciu na ktorý seminár sa prihlasujete a či máte záujem o ubytovanie.

Zaslaním vyplnenej návratky na e-mail dasa.majerova@kws.com.

Dôležité informácie:

Na jeden seminár je možné prihlásiť maximálne 2 osoby z jedného podniku.

Účastníkom, ktorí si nenahlásia ubytovanie vopred, nevieme zabezpečiť, že budú ubytovaní.

Zároveň Vás prosíme, aby ste nám neodkladne oznámili, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nebudete môcť zúčastniť na už prihlásenom seminári.

Oficiálna pozvánka na zimné semináre.

Kontakt