• pfluegen_augsep05_125neu.jpg
    Uprawa gleby pod rzepak

Uprawa gleby – podstawa sukcesu i niezawodnego plonu

Plonowanie rzepaku zależy w dużej mierze od stanu przygotowania plantacji do przejścia w spoczynek zimowy. Oprócz precyzyjnego wysiewu, prawidłowa uprawa roli ma kluczowe znaczenie dla optymalnego rozwoju jesiennego.

Rzepak jest rośliną, który nie tolerują niewłaściwej uprawy.

Koniecznością jest staranna uprawa gleby. Zasadniczo należy rozważyć następujące kwestie:

Wydajność stanowiska

Wszystkie działania związane z uprawą gleby i jej przygotowaniem pod siew powinny być prowadzone tak, by zredukować straty wody, aby zapewnić jak najlepsze warunki do kiełkowania i wzrostu młodych roślin. Jest to szczególnie ważne w regionach o niskich opadach.

Zastosowanie właściwej techniki

Technika produkcji powinna być zawsze dostosowana do sytuacji pogodowej. Słaby rozwój roślin na jesieni na ogół nie daje się skorygować wiosną.

Dobra struktura gleby

W celu zapewnienia szybkiego wzrostu masy korzeniowej na długość należy unikać nadmiernego zagęszczenia niszczącego strukturę gleby. Potrzebna jest wyrównana wierzchnia warstwa roli. Techniki spulchniające w warstwie korzeniowej są niezbędne w uprawy gleby.

Znajdź idealną odmianę!

Dostępny okres czasu między zbiorem poprzedniej uprawy a siewem rzepaku definiuje technikę uprawy gleby oraz siew. Im krótszy okres na rozkład słomy, tym wyższe ryzyko uprawy. Wymagania rzepaku dotyczące odpowiedniego przygotowania podłoża pod siew nie można zrealizować stosując półśrodki.

KWS zebrał najważniejsze aspekty uprawy gleby w przypadku rzepaku.

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

znajdź doradcę KWS