Zarządzanie populacją Mątwika burakowego

W intensywnej uprawie buraka cukrowego, której celem jest uzyskanie bardzo wysokich plonów, szczególnego znaczenia nabiera kontrola występowania w glebie najgroźniejszego szkodnika tej rośliny – Mątwika burakowego (Heterodera schachtii). Jednoetapowy zbiór, kompleksowa usługa załadunku i transportu buraków do cukrowni sprzyjają rozprzestrzenianiu się Mątwika burakowego na kolejne pola uprawne. Należy zatem dążyć do systematycznej redukcji populacji tego szkodnika w glebie. Do najefektywniejszych metod ograniczania jego liczebności zaliczamy:

1. Prawidłowe zmianowanie roślin – co najmniej czteroletnia przerwa w uprawie buraka i roślin żywicielskich na danym polu.

2. Uprawa w międzyplonie ścierniskowym odmian rzodkwi oleistej i/lub gorczycy posiadających właściwości mątwikobójcze.

3. Zwalczanie w uprawie roślin przedplonowych chwastów będących żywicielem Mątwika burakowego. Są to m.in. chwasty z rodzin: komosowatych (np. komosa biała), kapustowatych (gorczyca polna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity), goździkowatych (gwiazdnica pospolita), motylkowatych (wyka ptasia) i rdestowatych (rdest powojowy i plamisty).

W celu oceny oddziaływania zaplanowanego zmianowania z uprawą buraka cukrowego na rozwój populacji Mątwika burakowego wykonaj symulację postępując według następującej kolejności:

1. Planowanie zawsze zaczynamy od rośliny stanowiącej przedplon buraka (okno nr 1). Wybór rośliny – kliknij „+”

2. W oknie nr 2 umieszczamy burak cukrowy.

3. W kolejnych oknach (nr 3 itd.) umieszczamy dalsze zaplanowane w zmianowaniu rośliny.

Jeśli pasek poziomu populacji nicieni jest czerwony, natychmiast należy dokonać zmian w planowanym płodozmianie. W celu doboru odmiany buraka cukrowego tolerancyjnej na tego Mątwika burakowego skontaktuj się z doradcą KWS.

Płodozmian

Teraz wybierz uprawy w swoim płodozmianie, aby określić szacunkowy poziom populacji Mątwika burakowego.

Zaplanuj prawidłowy płodozmian!

Zaplanuj prawidłowy płodozmian, aby ograniczyć populację nicieni? Zarejestruj się bezpłatnie w myKWS!

01.

Uprawy

Wybierz uprawę.

 • RZ Burak cukrowy, odmiana standardowa Uprawa odmian standardowych buraka cukrowego zwiększa populację Mątwika burakowego. Jeżeli na danym polu jest potwierdzone występowanie tego szkodnika należy wybrać odmianę tolerancyjną na Mątwika burakowego.
 • RZ#NT Burak cukrowy, odmiana tolerancyjna na Mątwik burakowy Dzięki odmianie tolerancyjnej na Mątwik burakowy nie dojdzie do namnożenia tego szkodnika w glebie.
 • Zboże
 • Ziemniak
 • Rzepak ozimy Rzepak, jako roślina krzyżowa, jest rośliną żywicielską dla Mątwika burakowego. Włączając rzepak do płodozmianu, należy pamiętać o kontroli samosiewów rzepaku w uprawach następczych. Aby uniknąć namnażania się nicieni, należy zwalczyć samosiewy rzepaku zanim gleba osiągnie temperaturę indukującą cykl rozwojowy nicieni. Po rzepaku ozimym wybierz elementy „samosiewy rzepaku - kontrolowany w odpowiednim czasie” lub „samosiewy rzepaku - niekontrolowany”.
 • Samosiewy rzepaku - zwalczane w odpowiednim terminie
 • Samosiewy rzepaku - niezwalczane Rzepak, jako roślina krzyżowa, jest rośliną żywicielską dla Mątwika burakowego. Włączając rzepak do płodozmianu należy pamiętać o zwalczaniu samosiewów rzepaku w uprawach następczych. Aby uniknąć namnażania się nicieni, należy zwalczyć samosiewy rzepaku zanim gleba osiągnie temperaturę indukującą rozwój nicieni. Po rzepaku ozimym wybierz elementy „samosiewy rzepaku - zwalczane w odpowiednim terminie” lub „samosiewy rzepaku - niezwalczane”.
 • Kukurydza
 • Gatunki z rodziny kapustowatych Ponieważ gatunki z rodziny kapustowatych są żywicielami Mątwika burakowego, to w przypadku włączenia ich do płodozmianu należy spodziewać się zwiększenia populacji tego nicienia.
 • RESISTENT Rośliny mątwikobójcze - prawidłowo rozwinięte Międzyplon mątwikobójczy pomaga zredukować populację Mątwika burakowego w przypadku uproszczonego płodozmianu. Prawidłowo rozwinięty system korzeniowy tych roślin zwiększa skuteczność redukcji nicieni w glebie. Warunkami dobrego rozwoju systemu korzeniowego są wczesny termin siewu, optymalna głębokość siewu oraz odpowiednia dostępność wody i składników pokarmowych.
 • RESISTENT Rośliny mątwikobójcze - słabo rozwinięte Międzyplon mątwikobójczy pomaga zredukować populację Mątwika burakowego w przypadku uproszczonego płodozmianu. Prawidłowo rozwinięty system korzeniowy tych roślin zwiększa skuteczność redukcji nicieni w glebie. Jeśli międzyplony zostaną wysiane zbyt późno lub jeśli nie wytworzą odpowiedniej masy wegetatywnej z powodu niekorzystnych warunków, populacja nicieni zostanie zredukowana w mniejszym stopniu.
 • Międzyplon - niemątwikobójczy
 • SONSTIGE Inne gatunki - nieżywicielskie

Nicienie

Poziom populacji nicieni

niski wysoki

Uwaga:

RESISTENT RESISTENT SONSTIGE RZ RZ#NT