Zarządzanie populacją Mątwika burakowego

W intensywnej uprawie buraka cukrowego, której celem jest uzyskanie bardzo wysokich plonów, szczególnego znaczenia nabiera kontrola występowania w glebie najgroźniejszego szkodnika tej rośliny – Mątwika burakowego (Heterodera schachtii). Jednoetapowy zbiór, kompleksowa usługa załadunku i transportu buraków do cukrowni sprzyjają rozprzestrzenianiu się Mątwika burakowego na kolejne pola uprawne. Należy zatem dążyć do systematycznej redukcji populacji tego szkodnika w glebie. Do najefektywniejszych metod ograniczania jego liczebności zaliczamy:

1. Prawidłowe zmianowanie roślin – co najmniej czteroletnia przerwa w uprawie buraka i roślin żywicielskich na danym polu.

2. Uprawa w międzyplonie ścierniskowym odmian rzodkwi oleistej i/lub gorczycy posiadających właściwości mątwikobójcze.

3. Zwalczanie w uprawie roślin przedplonowych chwastów będących żywicielem Mątwika burakowego. Są to m.in. chwasty z rodzin: komosowatych (np. komosa biała), kapustowatych (gorczyca polna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity), goździkowatych (gwiazdnica pospolita), motylkowatych (wyka ptasia) i rdestowatych (rdest powojowy i plamisty).

W celu oceny oddziaływania zaplanowanego zmianowania z uprawą buraka cukrowego na rozwój populacji Mątwika burakowego wykonaj symulację postępując według następującej kolejności:

1. Planowanie zawsze zaczynamy od rośliny stanowiącej przedplon buraka (okno nr 1). Wybór rośliny – kliknij „+”

2. W oknie nr 2 umieszczamy burak cukrowy.

3. W kolejnych oknach (nr 3 itd.) umieszczamy dalsze zaplanowane w zmianowaniu rośliny.

Jeśli pasek poziomu populacji nicieni jest czerwony, natychmiast należy dokonać zmian w planowanym płodozmianie. W celu doboru odmiany buraka cukrowego tolerancyjnej na tego Mątwika burakowego skontaktuj się z doradcą KWS.

Płodozmian

Teraz wybierz uprawy w swoim płodozmianie, aby określić szacunkowy poziom populacji Mątwika burakowego.

Zaplanuj prawidłowy płodozmian!

Zaplanuj prawidłowy płodozmian, aby ograniczyć populację nicieni? Zarejestruj się bezpłatnie w myKWS!

01.

Uprawy

Wybierz uprawę.

 • RZ Burak cukrowy, odmiana bez tolerancji na mątwika burakowego Uprawa odmian buraka cukrowego bez tolerancji na mątwika burakowego zwiększa populację mątwika burakowego. Jeżeli na danym polu jest potwierdzone występowanie tego szkodnika należy wybrać odmianę tolerancyjną na mątwika burakowego.
 • RZ#NT Burak cukrowy, odmiana tolerancyjna na mątwik burakowy Dzięki odmianie tolerancyjnej na mątwik burakowy nie dojdzie do namnożenia tego szkodnika w glebie.
 • Zboże
 • Ziemniak
 • Rzepak ozimy Rzepak, jako roślina krzyżowa, jest rośliną żywicielską dla Mątwika burakowego. Włączając rzepak do płodozmianu, należy pamiętać o kontroli samosiewów rzepaku w uprawach następczych. Aby uniknąć namnażania się nicieni, należy zwalczyć samosiewy rzepaku zanim gleba osiągnie temperaturę indukującą cykl rozwojowy nicieni. Po rzepaku ozimym wybierz elementy „samosiewy rzepaku - kontrolowany w odpowiednim czasie” lub „samosiewy rzepaku - niekontrolowany”.
 • Samosiewy rzepaku - zwalczane w odpowiednim terminie
 • Samosiewy rzepaku - niezwalczane Rzepak, jako roślina krzyżowa, jest rośliną żywicielską dla Mątwika burakowego. Włączając rzepak do płodozmianu należy pamiętać o zwalczaniu samosiewów rzepaku w uprawach następczych. Aby uniknąć namnażania się nicieni, należy zwalczyć samosiewy rzepaku zanim gleba osiągnie temperaturę indukującą rozwój nicieni. Po rzepaku ozimym wybierz elementy „samosiewy rzepaku - zwalczane w odpowiednim terminie” lub „samosiewy rzepaku - niezwalczane”.
 • Kukurydza
 • Gatunki z rodziny kapustowatych Ponieważ gatunki z rodziny kapustowatych są żywicielami Mątwika burakowego, to w przypadku włączenia ich do płodozmianu należy spodziewać się zwiększenia populacji tego nicienia.
 • RESISTENT Rośliny mątwikobójcze - prawidłowo rozwinięte Międzyplon mątwikobójczy pomaga zredukować populację Mątwika burakowego w przypadku uproszczonego płodozmianu. Prawidłowo rozwinięty system korzeniowy tych roślin zwiększa skuteczność redukcji nicieni w glebie. Warunkami dobrego rozwoju systemu korzeniowego są wczesny termin siewu, optymalna głębokość siewu oraz odpowiednia dostępność wody i składników pokarmowych.
 • RESISTENT Rośliny mątwikobójcze - słabo rozwinięte Międzyplon mątwikobójczy pomaga zredukować populację Mątwika burakowego w przypadku uproszczonego płodozmianu. Prawidłowo rozwinięty system korzeniowy tych roślin zwiększa skuteczność redukcji nicieni w glebie. Jeśli międzyplony zostaną wysiane zbyt późno lub jeśli nie wytworzą odpowiedniej masy wegetatywnej z powodu niekorzystnych warunków, populacja nicieni zostanie zredukowana w mniejszym stopniu.
 • Międzyplon - niemątwikobójczy
 • SONSTIGE Inne gatunki - nieżywicielskie

Nicienie

Poziom populacji nicieni

niski wysoki

Uwaga:

RESISTENT RESISTENT SONSTIGE RZ RZ#NT