Ubytki masy ziarna podczas suszenia

Kalkulator masy ziarna po wysuszeniu do 14% wilgotności uwzględniający dodatkowe ubytki masy*

Wilgotność początkowa

Wpisz wartość w przedziale 14% a 40%
%

UWAGA: kalkulator wylicza masę suchego ziarna dla zakresu wilgotności początkowej od 15,0 do 40,9%

Masa wilgotnego ziarna

t
Masa ziarna o wilgotności 14%
t

*na podstawie artykułu dr hab. inż. Ireneusza Kowalika "Ubytki masy przy suszeniu kukurydzy", Kukurydza 2(45) 2014

Opracował dr Adam Majewski KWS Polska Sp. z o.o. Agroservice Kukurydza

UWAGA: kalkulator wylicza masę suchego ziarna dla zakresu wilgotności początkowej od 15,0 do 40,9%