• Technology-field.jpg

Monitoring suchej masy

Zbiór kukurydzy na kiszonkę w optymalnej zawartości suchej masy

 • maksymalny plon i najwyższa jakość kiszonki
 • analiza suchej masy kukurydzy na kiszonkę
 • prognoza na najbliższe 7 dni

Satelitarny monitoring suchej masy to narzędzie umożliwiające obserwację kukurydzy na kiszonkę. Algorytm analizuje dane pogodowe, aktualne zdjęcia satelitarne i widma światła odbitego. Dzięki temu obserwujesz rozwój zawartości suchej masy kukurydzy na kiszonkę, a także prognozę na najbliższe 7 dni. Wyniki są zawsze dostępne w narzędziu myKWS.

Wystarczy zakupić min. 4 j.s. odmiany kukurydzy na kiszonkę KWS:
AGRO POLIS
FIGARO
RONALDINIO
KENTOS
KWS ADAPTICO
KWS MINO
KWS MONUMENTO
QUALITO
zarejestrować się w myKWS i skorzystać z narzędzia Monitoring suchej masy.

Pierwsze zdjęcia satelitarne Twoich pól kukurydzy dostarczane są z wartością suchej masy na poziomie 20%-22%. Od tego momentu co 7 dni możesz sprawdzać nowe wartości suchej masy Twojej kukurydzy.

Rolnicy w Polsce korzystają już z Monitoringu suchej masy.

Zarejestruj się i korzystaj z narzędzia

Satelitarny monitoring suchej masy: technologiczna fanaberia czy prosty zysk?

Satelitarny monitoring suchej masy kukurydzy do zbioru na kiszonkę od kilku sezonów umożliwia rolnikom precyzyjny pomiar SM kukurydzy w celu zbioru plonu przy optymalnej wilgotności, co z kolei umożliwia prawidłowe zakiszenie dla uzyskania kiszonki wysokiej jakości.

Czy ta jakość ma swoją wymierną wartość?

Okazuje się, że tak. Analizy przeprowadzone za pomocą programu Hybrymin Futter pokazują bardzo wyraźnie, że każdy procent SM mniej od 35 oznacza bardzo konkretną utratę produkcji mleka.

Przykład: Krowa o masie 600kg, produkująca 30kg mleka dziennie o zawartości tłuszczu 4%, białka 3,4%, pobierająca 20kg SM pasz dziennie, na co składa się 37kg kiszonki z kukurydzy o SM 35% oraz 8kg paszy treściwej o zawartości białka 24,4% jest w stanie przy tej dawce wyprodukować z 1 ha kukurydzy o śr. plonie ŚM 50t. ok. 41tys. kg mleka o śr. wartości 82tys. zł netto. Jeśli jednak SM kukurydzy wyniesie 28% to zależnie od reakcji w dawce pokarmowej na obniżoną SM kukurydzy, z tego samego areału spadek produkcji mleka może wynieść od 6 do blisko 8,5tys. kg mleka, co przełoży się na kwotę 12-17tys zł. Oczywiście niższą SM kukurydzy można skompensować większą ilością kg (tej bardziej wilgotnej) kukurydzy lub stosując większy udział paszy treściwej, powstaje jednak pytanie po co przepłacać skoro można zebrać kukurydzę przy SM 35%. Ta prosta analiza pokazuje, że stosowanie Satelitarnego monitoringu suchej masy w kukurydzy w czasach drogich środków produkcji mleka to konieczność dla tańszej a więc bardziej zyskownej produkcji mleka.

Korzystając z Satelitarnego monitoringu suchej masy– wykorzystujesz lepiej własne zasoby.

Zbiór w optymalnym terminie ma zasadnicze znaczenie

 • Optymalne wartości SM to 30-35%. Zbiór poniżej 30% = mniejsza zawartość skrobi w kiszonce, powyżej 35% = straty podczas zakiszania i przechowywania.
 • Termin zbioru kukurydzy na kiszonkę to podstawa wysokiego plonu i najwyższej jakości kiszonki. Zwiększa się też strawność oraz ilość energii do produkcji mleka.
 • Optymalna zawartość suchej masy jest podstawą dobrego ubicia kiszonki i ogranicza do minimum powstawanie soków i zmniejsza straty podczas kiszenia.

Skorzystaj z rozwiązania KWS

 • Monitoring suchej masy analizuje i porównuje 3 dane: zdjęcia satelitarne, prognozy pogody i dokładne dane dotyczące profilu każdej odmiany kukurydzy na kiszonkę KWS.
 • Dzięki algorytmowi, narzędzie Monitoring suchej masy ocenia wskaźnik suchej masy kukurydzy na kiszonkę i szacuje jego zmiany w ciągu 7 dni na każdym monitorowanym polu.
 • Proces kalibracji jest aktualizowany na bieżąco - pobierane są próbki całych roślin w różnych lokalizacjach celem sprawdzenia zawartości suchej masy.

Aplikacja myKWS - serwis mobilny dostępny o każdej porze

Monitoring suchej masy został stworzony z myślą o plantatorach, aby pomóc im w podjęciu decyzji o zbiorze kukurydzy na kiszonkę w optymalnym terminie.
Doradcy KWS

Narzędzie w skrócie

 • Podgląd pola dzięki zdjęciom satelitarnym
 • Różne kolory oznaczają przybliżoną zawartość SM na każdym fragmencie pola
 • Raz w tygodniu mailowe powiadomienie o stanie Twojej kukurydzy

Zobacz naszą instrukcję krok po kroku
znajdź doradcę KWS