Uszkodzenia buraka cukrowego

Narzędzie to umożliwia identyfikację patogenów oraz innych czynników szkodliwych, które mogą występować w poszczególnych fazach rozwojowych buraka cukrowego (BBCH). Zastosowanie tego narzędzia ułatwi rozpoznanie faktycznej przyczyny powstania uszkodzeń i podjęcie skutecznych działań zaradczych.

  • Proszę wybrać fazę rozwojową

    Faza BBCH

    Filtr uszkodzeń
    Nie można znaleźć wzorów obrażeń.