Zarządzanie populacją mątwika burakowego

Mątwik burakowy (Heterodera schachti) – to nicień glebowy, który może wywoływać znaczne straty w uprawie buraka cukrowego. W intensywnej uprawie buraka, której celem jest uzyskiwanie bardzo wysokich plonów, szczególnego znaczenia nabiera kontrola występowania tego szkodnika. Rozprzestrzenianiu patogena sprzyja kompleksowa usługa zbioru, załadunku i transportu korzeni do cukrowni. Należy zatem dążyć do ograniczania populacji tego szkodnika. Do najefektywniejszych metod ograniczania jego liczebności zaliczamy:

1. Prawidłowy płodozmian – co najmniej czteroletnia przerwa w uprawie buraka i roślin żywicielskich na danym polu.

2. Uprawa w międzyplonie ścierniskowym odmian mątwikobójczych gorczycy i/lub rzodkwi oleistej.

3. Zwalczanie chwastów – żywicieli mątwika np. komosy białej, gorczycy polnej, tasznika pospolitego, tobołków polnych, rzodkwi świrzepy, samosiewów rzepaku.

Dzięki zastosowaniu symulacji wariantów zmianowania istnieje możliwość oszacowania zmian zasiedlenia gleby przez tego nicienia.

Kolejność postępowania:

1. Planowanie zawsze zaczynamy od rośliny stanowiącej przedplon dla buraka (okno nr 1). Wybór rośliny – kliknij „+”

2. W oknie nr 2 wybieramy burak cukrowy.

3. W kolejnych oknach (nr 3 itd.) umieszczamy dalsze zaplanowane w zmianowaniu rośliny.

Jeśli pasek poziomu populacji nicieni jest czerwony, należy dokonać zmian w planowanym płodozmianie.

W celu doboru odmiany buraka cukrowego tolerancyjnej na mątwika burakowego skontaktuj się z doradcą KWS lub przejdź do naszej oferty odmianowej.

Płodozmian

Teraz wybierz uprawy w swoim płodozmianie, aby określić szacunkowy poziom populacji Mątwika burakowego.

Zaplanuj prawidłowy płodozmian!

Zaplanuj prawidłowy płodozmian, aby ograniczyć populację nicieni? Zarejestruj się bezpłatnie w myKWS!

01.

Uprawy

Wybierz uprawę.

 • RZ Burak cukrowy, odmiana bez tolerancji na mątwika burakowego Uprawa odmian buraka cukrowego bez tolerancji na mątwika burakowego zwiększa populację mątwika burakowego. Jeżeli na danym polu jest potwierdzone występowanie tego szkodnika należy wybrać odmianę tolerancyjną na mątwika burakowego.
 • RZ#NT Burak cukrowy, odmiana tolerancyjna na mątwik burakowy Dzięki odmianie tolerancyjnej na mątwik burakowy nie dojdzie do namnożenia tego szkodnika w glebie.
 • Zboże
 • Ziemniak
 • Rzepak ozimy Rzepak, jako roślina krzyżowa, jest rośliną żywicielską dla Mątwika burakowego. Włączając rzepak do płodozmianu, należy pamiętać o kontroli samosiewów rzepaku w uprawach następczych. Aby uniknąć namnażania się nicieni, należy zwalczyć samosiewy rzepaku zanim gleba osiągnie temperaturę indukującą cykl rozwojowy nicieni. Po rzepaku ozimym wybierz elementy „samosiewy rzepaku - kontrolowany w odpowiednim czasie” lub „samosiewy rzepaku - niekontrolowany”.
 • Samosiewy rzepaku - zwalczane w odpowiednim terminie
 • Samosiewy rzepaku - niezwalczane Rzepak, jako roślina krzyżowa, jest rośliną żywicielską dla Mątwika burakowego. Włączając rzepak do płodozmianu należy pamiętać o zwalczaniu samosiewów rzepaku w uprawach następczych. Aby uniknąć namnażania się nicieni, należy zwalczyć samosiewy rzepaku zanim gleba osiągnie temperaturę indukującą rozwój nicieni. Po rzepaku ozimym wybierz elementy „samosiewy rzepaku - zwalczane w odpowiednim terminie” lub „samosiewy rzepaku - niezwalczane”.
 • Kukurydza
 • Gatunki z rodziny kapustowatych Ponieważ gatunki z rodziny kapustowatych są żywicielami Mątwika burakowego, to w przypadku włączenia ich do płodozmianu należy spodziewać się zwiększenia populacji tego nicienia.
 • RESISTENT Rośliny mątwikobójcze - prawidłowo rozwinięte Międzyplon mątwikobójczy pomaga zredukować populację Mątwika burakowego w przypadku uproszczonego płodozmianu. Prawidłowo rozwinięty system korzeniowy tych roślin zwiększa skuteczność redukcji nicieni w glebie. Warunkami dobrego rozwoju systemu korzeniowego są wczesny termin siewu, optymalna głębokość siewu oraz odpowiednia dostępność wody i składników pokarmowych.
 • RESISTENT Rośliny mątwikobójcze - słabo rozwinięte Międzyplon mątwikobójczy pomaga zredukować populację Mątwika burakowego w przypadku uproszczonego płodozmianu. Prawidłowo rozwinięty system korzeniowy tych roślin zwiększa skuteczność redukcji nicieni w glebie. Jeśli międzyplony zostaną wysiane zbyt późno lub jeśli nie wytworzą odpowiedniej masy wegetatywnej z powodu niekorzystnych warunków, populacja nicieni zostanie zredukowana w mniejszym stopniu.
 • Międzyplon - niemątwikobójczy
 • SONSTIGE Inne gatunki - nieżywicielskie

Nicienie

Poziom populacji nicieni

niski wysoki

Uwaga:

RESISTENT RESISTENT SONSTIGE RZ RZ#NT