Ubytki masy ziarna podczas suszenia

Kalkulator masy ziarna po wysuszeniu do 14% wilgotności uwzględniający dodatkowe ubytki masy*

Wilgotność początkowa

Wpisz wartość w przedziale 14% a 40%
%

UWAGA: kalkulator wylicza masę suchego ziarna dla zakresu wilgotności początkowej od 15,0 do 40,9%

Masa wilgotnego ziarna

t
Masa ziarna o wilgotności 14%
t