VIOLA KWS

Zielone liście aż do zbiorów

  • najwyższy poziom odporności na chwościka buraka
  • nr 1 w plonie cukru wśród odmian zarejestrowanych w COBORU 2022
  • stabilne i wysokie plonowanie

Charakterystyka odmiany

  • bardzo wysokie plony niezależnie od presji chwościka buraka
  • pozwala zmniejszyć ilość zabiegów fungicydowych
  • odmiana w typie normalnym o zawartości cukru powyżej poziomu wzorca

znajdź doradcę KWS