KWS LA MANCHA

Dobra jakość ze słabszych stanowisk

  • Toleruje słabsze stanowiska glebowe
  • Idealna odmiana do skarmiania
  • Odmiana wąsolistna

Cechy charakterystyczne

Toleruje słabsze stanowiska glebowe

- możliwość uprawy na glebach lekkich

Idealna odmiana do skarmiania

- bardzo dobre parametry paszowe, wysoka wydajność białka

Odmiana wąsolistna

- dobra odporność na wyleganie

Profil ogólny

Źródło: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2016; ** - doświadczenia własne KWS Zboża; skala 9-stopniowa.

znajdź doradcę KWS