KWS LA MANCHA

Dobra jakość ze słabszych stanowisk

  • Toleruje słabsze stanoiwska glebowe
  • Idealna odmiana do skarmiania
  • Odmiana wąsolistna

* Odmiana z katalogu EU

Cechy charakterystyczne

Toleruje słabsze stanowiska glebowe

- możliwość uprawy na glebach lekkich

Idealna odmiana do skarmiania

- bardzo dobre parametry paszowe, wysoka wydajność białka

Odmiana wąsolistna

- dobra odporność na wyleganie

Bardzo dobry profil zdrowotnościowy

- dobra odporność na szarą pleśń oraz askochytozę

Profil ogólny

Źródło: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2016; ** - doświadczenia własne KWS Zboża;

Informacje ważne do 06.2020 r.

Wyszukaj swojego przedstawiciela