Najlepsze plony na najlepszych polach - odmiany PLUS4GRAIN

Dążenie do rekordowych plonów, zwłaszcza na najlepszych stanowiskach i rejonach uprawy, jest naturalne. Wymaga to odpowiednio wysokich nakładów na nawożenie i przestrzeganie prawidłowej agrotechniki. Szczególnie ważne są: termin siewu, głębokość, dopasowane nawożenie rzędowe,skuteczna ochrona herbicydowa, tak aby utrzymać przez cały okres wegetacji plantację wolnąod chwastów.

Bardzo ważnym warunkiem, aby osiągać najwyższe plony ziarna, jest wybór odmiany, która ma ponadprzeciętny potencjał plonowania w środowiskach, gdzie uzyskiwane są bardzo wysokie plony ziarna.

Równolegle do programu ClimaControl3, który wspiera zwiększenie bezpieczeństwa w produkcji kukurydzy, KWS prowadzi drugą linię hodowli ważną dla rolnictwa: Najlepsze plony na najlepszych stanowiskach - PLUS4GRAIN.

Rezultatem programu hodowli PLUS4GRAIN są odmiany kukurydzy, które w sprzyjających dla jej uprawy warunkach glebowo-klimatycznych umożliwiają uzyskanie maksymalnych plonów suchego ziarna. Aby odmiana została zaklasyfikowana do grupy PLUS4GRAIN, musi przez dwa-trzy sezony wykazać się wybitnie wyższymi plonami ziarna od innych wysokoplonujących odmian różnych hodowli.KWS poprzez nowoczesne metody hodowlane i selekcję na polach doświadczalnych zidentyfikował źródła genetyczne, które odpowiadają za trzy główne parametry ważne dla wysokich plonów ziarna: ilość ziaren na roślinę, obsada roślin na 1 ha oraz masa tysiąca ziaren (MTZ).

Przykładem odmian PLUS4GRAIN są: KWS SMARAGD, KARPATIS, KOLETIS i KWS KASHMIR, które potwierdziły oficjalnie w Polsce w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK najwyższy potencjał plonowania wśród odmian średniopóźnych.

znajdź doradcę KWS