• KWS_Rapsfelder_Kreuzung_046_sRGB.jpg
  RlmS
  odporność na suchą zgniliznę kapustnych

Aktualne wyzwania w uprawie rzepaku:

SKUTECZNA OCHRONA

Ograniczona oferta środków ochrony roślin

ZMIANY KLIMATU

Ekstremalne warunki pogodowe

UODPARNIANIE SIĘ PATOGENÓW

Stwierdzono już przełamanie odporności genu Rlm7

Celem hodowli jest udoskonalanie odmian tak, aby rolnik miał szanse sprostać aktualnym wyzwaniom w uprawie rzepaku ozimego.

Jednym z ważniejszych projektów badawczych KWS jest odporność na suchą zgniliznę kapustnych. Jest to choroba powszechna i groźna. Zignorowanie jej objawów na plantacji może skończyć się startami rzędu 60%.

Nowa odporność RlmS na suchą zgniliznę kapustnych

Od samego początku wegetacji rośliny rzepaku są narażone na infekcję, aby się o tym przekonać wystarczy posiać niezaprawiony materiał siewny. Bez fungicydu ryzyko zamierania siewek jest bardzo duże. Zaprawa chroni je w pierwszym, krytycznym etapie wzrostu i rozwoju.

W fazie dwóch – czterech liści właściwych działanie preparatu fungicydowego słabnie i mogą pojawić się pierwsze objawy na odmianach klasycznych. Zarodniki pochodzące z resztek pożniwnych unoszą się w powietrzu i osiadają na liściach. Następnie proces chorobotwórczy postępuje:

 • Na liściach pojawiają się żółtawe plamy, które z czasem przechodzą w nekrozy - czarne punkty zwane piknidiami. Przy umiarkowanej presji plamy występują pojedynczo, natomiast przy silnej może ich być nawet kilkanaście.
 • Porażone liście w końcu zamierają i odpadają, ale choroba rozprzestrzenia się w roślinie poprzez mykotoksyny zaburzając rozwój całych roślin, szczególnie we wczesnych fazach rozwoju.
 • Skutkiem jest pogorszona kondycja przed zimą i gorsze formowanie rozgałęzień bocznych, co bezpośrednio przekłada się na architekturę łanu i plon.

Spadek plonu spowodowany suchą zgnilizną kapustnych jest poważnym wyzwaniem w hodowli.

Badania KWS nad odpornością wykazały, że u jej podstaw leżą różne mechanizmy a ich skuteczność widać już jesienią. Odmiany z genem Rlm7 dawały blisko 50% niższe porażenie niż podatny wzorzec, natomiast odporność RlmS chroniła plantację na poziomie ok. 90%. W praktyce, aby zapobiegać rozwojowi choroby jesienią aplikowane są fungicydy z funkcją regulatora wzrostu. W przypadku ADELMO KWS F1 i FELICIANO KWS F1 wystarczy skupić się na regulacji, ponieważ doskonale radzą sobie z suchą zgnilizną.

Liczne badania prowadzone na rzepaku ozimym potwierdzyły, że RlmS jest obecnie najlepszym mechanizmem ochrony roślin przed suchą zgnilizną kapustnych. Już dziś KWS ma rozwiązania, które mogą okazać się niezbędne w najbliższej przyszłości.

Rolnicy w Polsce mają szanse minimalizować ryzyko niepowodzenia dzięki odmianom KWS: ADELMO KWS F1 i FELICIANO KWS F1

Dlaczego nowa odporność RlmS? Kwestią czasu jest przełamanie odporności genu Rlm7. Hodowla KWS stale szuka nowych rozwiązań wychodząc na przeciw wyzwaniom rynku.
dr A. Gertz, Hodowca rzepaku KWS
 • Przemysław, Jarosław Piechowiak

  W naszym gospodarstwie uprawiamy rzepak ozimy KWS, ponieważ mamy pewną ochronę plonu z odmianami odpornymi na różne patogeny.

  Gospodarstwo rolne, Dziećmierowo
  testimonial.jpg
znajdź doradcę KWS