ADELMO KWS F1

Innowacyjna odporność na suchą zgniliznę kapustnych

  • Posiada mechanizm odporności na suchą zgniliznę kapustnych - RlmS
  • Odmiana tolerancyjna na żółtaczkę rzepy (TuYV)
  • Cecha S-POD - odporność na samoistne osypywanie się nasion
Promocja - 1 worek poplonu za 1 zł

Kup 10 js rzepaku ozimego KWS
a 1 js poplonu otrzymasz za 1 zł

WARUNKI PROMOCJI

Przedmiotem promocji są nasiona odmian mieszańcowych hodowli KWS:

Terminy:

  • do 15.07.2022 należy dostarczyć kupon z deklaracją zakupu nasion rzepaku ozimego KWS do siedziby KWS Polska lub na adres e-mail: info@kws.pl
  • do 15.08.2022 gospodarstwo otrzyma poplon KWS Fit4NEXT Rzepak N-FIX łącznie z fakturą VAT o wartości 1 zł za każdą 1 js poplonu.
  • do 15.09.2022 należy dostarczyć dowód zakupu* ww. odmian KWS na adres KWS Polska Sp. z o.o. ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań. w przeciwnym razie nastąpi obciążenie pełną wartością otrzymanego poplonu.

Dokumenty:

  • Kupon z deklaracją zakupu nasion rzepaku ozimego KWS: kupon.
  • Regulamin promocji - wczesne zamówienia w Rzepaku 2022: regulamin

* dowodem zakupu jest faktura VAT na nasiona rzepaku ozimego KWS do siewu 2022.

Katalog odmian rzepaku ozimego
znajdź doradcę KWS