LUCIANO KWS F1

Dobry dla każdego

  • Wysoki plon i zawartość tłuszczu w nasionach.
  • Wysoki potencjał plonowania niezależnie od regionu Polski.
  • Wysoki odporność na suchą zgniliznę kapustnych i samoistne osypywanie się nasion.

Właściwości w szczegółach

Specjalne zalety

  • wymaga użycia regulatora wzrostu i rozwoju w fazie 4-6 liści
  • dobra zimotrwałość
  • dobra odpornośc na wyleganie

Informacje dodatkowe

  • zarejestrowana w Polsce w 2019
  • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA

Katalog KWS
znajdź doradcę KWS