Nie każda odmiana pszenicy toleruje chlorotoluron

17.09.2019

W jesiennej strategii do zwalczania chwastów bardzo popularne są preparaty zawierające w swym składzie substancję czynną chlorotoluron „CTU”. Niewątpliwą zaletą tych preparatów jest ich cena oraz możliwość stosowania nawet w ujemnych temperaturach powietrza (do - 3 °C). Przy planowaniu zastosowania preparatu zawierającego chlorotoluron w uprawie naszych pszenic - należy sprawdzić czy odmiana, którą uprawiamy odznacza się dobrą tolerancją na tą substancje czynną.

Poniższa tabela została sporządzona w oparciu o badania własne i przedstawia wrażliwość odmian pszenicy ozimej na ww. substancję czynną:

Kolor czerwony – nie stosować preparatów zawierających chlorotoluron (odmiana nieodporna). Kolor biały – można stosować preparaty zawierające chlorotoluron (w najmniejszej rekomendowanej dawce), możliwa przemijająca fitotoksyczność bez negatywnego wpływu na osiągany plon. Kolor zielony – można stosować preparaty zawierające chlorotoluron

Kolor czerwony – nie stosować preparatów zawierających chlorotoluron (odmiana nieodporna). Kolor biały – można stosować preparaty zawierające chlorotoluron (w najmniejszej rekomendowanej dawce), możliwa przemijająca fitotoksyczność bez negatywnego wpływu na osiągany plon. Kolor zielony – można stosować preparaty zawierające chlorotoluron

Bezwzględnie należy unikać stosowania chlorotoluronu na plantacjach odmian wrażliwych, a w warunkach niesprzyjających wschodom pszenicy - należy rozważyć zmianę herbicydu nawet na plantacjach odmian tolerancyjnych. Przed zastosowaniem wybranego preparatu stanowczo rekomendujemy zapoznanie się z etykietą producenta.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami agrotechnicznymi.

KWS Zboża

Kierownik Marketingu Bartosz Rudzki