KWS VERMONT

Wysoki plon na każdym polu

  • Mniejsze wymagania glebowe
  • Bardzo wysoki potencjał plonowania
  • Znakomita wartość technologiczna ziarna

Cechy charakterystyczne

Mniejsze wymagania glebowe

- możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych z optymalizowanym odczynie pH gleby

Bardzo wysoki potencjał plonowania

- odmiana rekomendowana do uprawy przez LOZ aż w 10 województwach

Znakomita wartość technologiczna ziarna

- najwyższe wyniki (*9) wśród badanych odmian w 2019 roku

Profil ogólny

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg;

wzorzec: 2018 – RGT Planet, Radek, Runner; 2017, 2016 – Olympic, Radek, RGT Planet, Soldo; skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna, a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki

znajdź doradcę KWS