KWS FANTEX

Plenny i odporny na wyleganie

  • Wysoki potencjał plonowania z dużą odpornością na wyleganie
  • Dobrze wyrównane ziarno
  • Bardzo dobra zdrowotność

Cechy charakterystyczne

Dobrze wyrównane ziarno

- bardzo duży udział ziarna celnego w plonie

Bardzo dobra zdrowotność

- odporność na choroby na poziomie odmian wzorcowych

Podwyższona tolerancja na nicienie pasożytnicze z gatunku Heterodera avenae

- stabilne plonowanie w płodozmianach o dużym ryzyku wystąpienia nicieni

Profil ogólny

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg; wzorzec: 2018 - Radek, RGT Planet, Radek, Runner; 2017, 2016 - RGT Planet, Soldo, Olympic, Radek; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki; Skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna

znajdź doradcę KWS