KWS FANTEX

Plenny i odporny na wyleganie

  • Wysoki potencjał plonowania
  • Duża zdrowotność liści
  • Dobre wyrównanie ziarna

Cechy charakterystyczne

Dobrze wyrównane ziarno

- bardzo duży udział ziarna celnego w plonie

Bardzo dobra zdrowotność

- odporność na choroby na poziomie odmian wzorcowych

Podwyższona tolerancja na nicienie pasożytnicze z gatunku Heterodera avenae

- stabilne plonowanie w płodozmianach o dużym ryzyku wystąpienia nicieni

znajdź doradcę KWS