KWS FANTEX

Plenny i odporny na wyleganie

  • Wysoki potencjał plonowania
  • Duża zdrowotność liści
  • Dobre wyrównanie ziarna

PROFIL ODMIANY

Plon ziarna - poziom a1
(100% = 63.1 dt/ha)
100
Plon ziarna - poziom a2
(100% = 75,1 dt/ha)
101
Masa 1000 ziaren (g) 43,6

Źródło: Opracowanie na podstawie Listy Opisowej odmian 2022. a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki, 5 - wartość średnia

Źródło: Opracowanie na podstawie Listy Opisowej odmian 2022. a1 - przeciętny poziom agrotechniki, a2 - wysoki poziom agrotechniki, 5 - wartość średnia

UPRAWY JARE KWS
znajdź doradcę KWS