KWS VERMONT

Wysoki plon na każdym polu

  • Mniejsze wymagania glebowe
  • Wysoki potencjał plonowania
  • Rośliny niskie i odporne na wyleganie

PROFIL ODMIANY

Plon ziarna - poziom a1
(100% = 63.1 dt/ha)
100
Plon ziarna - poziom a2
(100% = 75,1 dt/ha)
102
Masa 1000 ziaren (g) 43,8

Skala od 1 do 9: 1 (czerwone pole) ocena najniższa, 9 (zielone pole) ocena najwyższa

Uprawy jare 2023

KWS VERMONT - plonowanie wg regionów

Doradztwo cyfrowe myKWS
znajdź doradcę KWS