FENOMEN

Fenomenalna ostka jakościowa

  • Bardzo dobre parametry jakościowe ziarna
  • Wysoka mrozoodporność - 4,5
  • Plonowanie na poziomie odmian bezostnych

Profil odmiany FENOMEN

Cechy charakterystyczne

Bardzo dobre parametry jakościowe ziarna

- zawartość białka powyżej odmian wzorcowych, stabilna i duża liczba opadania, dobre wyrównanie ziarna

Dobry wybór do uprawy w rejonach narażonych na szkody łowieckie

- ości skutecznie zniechęcają zwierzęta do żerowania i tratowania plantacji

Zimotrwałość na poziomie 4,5

- bezpieczeństwo uprawy w regionach narażonych na szkody mrozowe

Ostka, która nie ustępuje w plonowaniu odmianom bezostnym

- wysoki plon ziarna na obu poziomach agrotechniki w doświadczeniach COBORU

Katalog odmian zboża ozime KWS
znajdź doradcę KWS