FENOMEN

Fenomenalna ostka jakościowa

  • Bardzo dobre parametry ziarna
  • Dobry wybór do uprawy w rejonach narażonych na szkody łowieckie
  • Zimotrwałość na poziomie 4,5

* odmiana z katalogu EU

Cechy charakterystyczne

Bardzo dobre parametry jakościowe ziarna

- zawartość białka powyżej odmian wzorcowych, stabilna i duża liczba opadania, dobre wyrównanie ziarna

Dobry wybór do uprawy w rejonach narażonych na szkody łowieckie

- ości skutecznie zniechęcają zwierzęta do żerowania i tratowania plantacji

Zimotrwałość na poziomie 4,5

- bezpieczeństwo uprawy w regionach narażonych na szkody mrozowe

Ostka, która nie ustępuje w plonowaniu odmianom bezostnym

- wysoki plon ziarna na obu poziomach agrotechniki w doświadczeniach COBORU

Profil ogólny

Skala 9°: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki; a₂ - wysoki poziom agrotechniki; Źródło danych: COBORU - badania rejestrowe, zbiór 2014; ** średnia z lat 2013-2014;

znajdź doradcę KWS