JULIUS

Każdy chce go mieć

  • Wyróżniająca zimotrwałość
  • Wysokie i wierne plonowanie
  • Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych

* odmiana z katalogu EU

Cechy charakterystyczne

Wyróżniająca zimotrwałość

- jedna z najlepszych ocen w grupie jakościowej A wg doświadczeń PDOiR

Wysokie i wierne plonowanie

- na wielu polach potwierdził swoje możliwości w praktyce, zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy

Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych

- satysfakcjonujący plon w uprawie na stanowiskach granicznych dla pszenicy

Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna

- grupa jakościowa A, wg badań porejestrowych klasyfikowana jako pszenica z grupy E - elitarna

Elastyczny w terminie siewu

- doskonale sprawdza się we wczesnych, jak i opóźnionych siewach

Profil ogólny

Źródło danych: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2019 - wyciąg; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki. Skala 9-stopniowa.

znajdź doradcę KWS