JULIUS

Każdy chce go mieć

  • Bardzo dobra zimotrwałość
  • Wierne i wysokie plonowanie w latach
  • Wysokie parametry jakościowe ziarna

Profil odmiany JULIUS

Cechy charakterystyczne

Wyróżniająca zimotrwałość

- jedna z najlepszych ocen w grupie jakościowej A wg doświadczeń PDOiR

Wysokie i wierne plonowanie

- na wielu polach potwierdził swoje możliwości w praktyce, zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy

Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych

- satysfakcjonujący plon w uprawie na stanowiskach granicznych dla pszenicy

Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna

- grupa jakościowa A, wg badań porejestrowych klasyfikowana jako pszenica z grupy E - elitarna

Elastyczny w terminie siewu

- doskonale sprawdza się we wczesnych, jak i opóźnionych siewach

Katalog odmian zboża ozime KWS
znajdź doradcę KWS