KWS EMIL

Hartowany mrozem

  • Duża zimotrwałość
  • Wysoka produktywność i opłacalność uprawy
  • Wykorzystuje potencjał każdego pola

Cechy charakterystyczne

Duża zimotrwałość

- duża odporność na wymarzanie potwierdzona doświadczeniami polowymi

Wysoka produktywność i opłacalność uprawy

- wysoki potencjał plonowania na obu poziomach agrotechniki, możliwość uprawy po przedplonie kukurydzy

Wykorzystuje potencjał każdego pola

- znakomita adaptacja do stanowiska glebowego

Sztywne i stabilne źdźbło

- niskie rośliny o solidnej odporności na wyleganie

* odmiana z katalogu EU

Profil ogólny

Skala 9°: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna; a₁ - przeciętny poziom agrotechniki; a₂ - wysoki poziom agrotechniki; Źródło danych: ocena własna na podstawie doświadczeń rejestrowych 2013-2015, Republika Czeska - wyciąg; ** na podstawie doświadczeń rozpoznawczych CCA, 2017-2019, COBORU, Zakład Doświadczalny Oceny Odmian, Śrem Wójtostwo;

Informacje ważne do 06.2021 r.

znajdź doradcę KWS