KWS VERMONT

Wysoki plon na każdym polu

  • Bardzo wysoki potencjał plonowania
  • Łatwa i bezpieczna uprawa
  • Dobry profil zdrowotnościowy

Cechy charakterystyczne

Bardzo wysoki potencjał plonowania

- odmiana rekomendowana do uprawy w 10 województwach

Łatwa i bezpieczna uprawa

- dobra odporność na wyleganie przed zbiorem

Możliwość uprawy na słabszych stanowiskach

- podwyższona tolerancja na zakwaszoną glebę

Profil ogólny

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2019 - wyciąg;

wzorzec: 2018 – RGT Planet, Radek, Runner; 2017, 2016 – Olympic, Radek, RGT Planet, Soldo; skala 9° COBORU: 1 - ocena najmniej korzystna; 9 - ocena najbardziej korzystna, a₁ - przeciętny poziom agrotechniki, a₂ - wysoki poziom agrotechniki

Informacje ważne do 06.2020 r.

Wyszukaj swojego przedstawiciela