Kalkulator količine semena

Brzo i jednostavno izračunajte potrebnu količinu semena. Na ovaj način ćete odmah saznati koliko setvenih jedinica (vreća) treba da planirate.

Željena gustina biljke

Preporučene gustine setve za KWS hibride pogledajte u tabeli niže:
semena / ha

Planirana površina za setvu

ha

Izaberite odgovarajuću udaljenost između redova

Setvena norma
Semena / ha

Odnosi se na seme 95% klijavosti

Potrebna količina vreća (25.000 zrna)
Vreća / ha
Potrebna količina vreća za datu površinu
Vreća
Rastojanje izmedju biljaka u redu
cm

Pronađite konsultanta