Учим от вредителите

За тестване и изследователски дейности фитопатолозите на KWS култивират множество патогени и насекоми.

KWS се ангажира с устойчиво земеделие и допринася значително за постигане на целите на ЕС за устойчивост за намаляване наполовина на използването на химическа защита на културите до 2030 г. Фитопатологията, изследването на болестите по растенията и техния контрол, играе много важна роля в тази област.

Причинителите на болестите по растенията включват гъбички, нематоди, бактерии и вируси. Обикновено е необходима комбинация от различни мерки за борба с болестите, причинени от тези патогени. В допълнение към биологичните и химичните пестициди, фактори като избор на сорт и местоположение, сеитбообръщение и методи на отглеждане също са важни.

Фитопатолозите не само извършват изследвания в областта на мониторинга на болести и вредители, диагностика на болести и тестове на материал за семепроизводство, но също така работят върху разработването и установяването на нови тестове и методи, както и защита на културите в оранжерии и на полето.