• _mg_5864.jpg
    Rzepak – zagrożenia zimą

Zima – wyzwanie dla roślin rzepaku

Zimą, zwłaszcza między listopadem a lutym, rzepak może zostać uszkodzony przez niskie temperatury.

Szkody abiotyczne, takie jak uszkodzenia zimowe, mogą znacząco wpłynąć na rentowność uprawy rzepaku ze względu na dalsze straty.

Poniższe dane jasno obrazują istniejące zagrożenia i konsekwencje, jakie mogą wynikać dla roślin rzepaku:

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Oprócz różnic w odporności roślin na uszkodzenie zimowe, w poniższej tabeli przedstawiono ważne czynniki, powody i możliwe środki zaradcze przeciwko wymarzaniu:

Obserwacja Przyczyna uszkodzenia zimowego Możliwe środki zaradcze:
Przerośnięta uprawa (długość stożek wzrostu powyżej 5 cm) Odmiana o zbyt dużym wigorze Dostosować wybór odmiany do daty wysiewu
Zbyt wczesny termin siewu Dostosować normę wysiewu do terminu siewu
Norma siewu zbyt wysoka Zastosować regulatory wzrostu
Dostępność N zbyt wysoka Dostosować nawożenie
   
Zwiększona podatność na wymarzanie Nadmiar dostępności N jesienią Dostosować dostępność N
Inwazja szkodników Zastosować insektycyd
Stosowanie herbicydów zbyt późne lub nadmierne Stosować herbicydy wcześnie przedwschodowo albo powschodowo
Zerwane korzenie Zbyt szybki rozwój jesienny Dostosować termin siewu, wybór innej odmiany
Przedwczesny jesienny wzrost Unikać nadmiernej podaży N
Cykle zamarzania i odmarzania, mocno zamarznięta gleba Dobra dostępność składników odżywczych
Wysmalanie roślin Wysoka ilość soli na liściach Wysiew na czas, dobra dostępność składników odżywczych, wybór odmiany, ponowna konsolidacja / wałowanie nadmiernie spulchnionej gleby, nie stosować nawozów pylistych podczas wstępnego stosowania azotu

Źródło: KWS SAAT SE & Co. KGaA

znajdź doradcę KWS