• KWS_zwei_kollegen_bei_meeting_mit_laptop_in_sitzeck.jpg
    Dostawcy

Współpraca z dostawcami i usługodawcami

KWS to firma zorientowana na rodzinę i wartości. Zaufanie, wzajemny szacunek, uczciwość i zrównoważony rozwój kształtują stabilny zestaw wartości, które wdrażamy także w całym naszym łańcuchu dostaw. Od pokoleń pracujemy w partnerskiej współpracy z naszymi dostawcami i usługodawcami. Naszym celem jest zapewnienie przyjaznej dla społeczeństwa i środowiska produkcji towarów i nabywanych usług.

Rozszerzyliśmy także wewnętrzne reguły zaopatrzenia i Ogólne warunki zakupów (ang. General Conditions of Purchase, GCP) Od roku podatkowego 2013-14 zobowiązaliśmy się przestrzegać praw człowieka i najważniejszych norm pracowniczych Międzynarodowej Organizacji Pracy, a także standardów ochrony pracy i środowiska, etyki biznesu, uczciwych praktyk rynkowych i ochrony danych.

Te wszystkie wymogi są ujęte w kodeksie postępowania dostawców („Kodeks Etyki Biznesowej dla Dostawców”). Zgodność z tym Kodeksem jest regularnie weryfikowana w trakcie audytów lub dorocznych zebrań.

Twoja osoba do kontaktów

Stephan Krings
Stephan Krings
Head of Global Marketing and Communications
Wyślij email
KONTAKT