• kws_enkeltocher_grossvater_getreidefeld.jpg
    Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Myślimy i działamy od pokoleń

Dla nas zrównoważony rozwój oznacza długoterminowy sukces gospodarczy. W przeszłości było to możliwe jedynie dzięki międzypokoleniowemu myśleniu i działaniu. Celem rodzin właścicieli było i pozostaje przekazanie swoich akcji następnym pokoleniom. Będziemy nadal do tego dążyć w przyszłości, aby odnieść sukces.

Właśnie dlatego zasady przedsiębiorczości – niezależność, innowacyjność i odpowiedzialność – stanowią triadę niezbędną dla rozwoju korporacyjnego, która ostatecznie umożliwia zachowanie całościowej równowagi – osiąganej zarówno ekonomicznie, ekologicznie, jak i społecznie. Tylko w ten sposób możemy dokonać zmian w świecie i przyczynić się do bardziej zrównoważonego rolnictwa i osiągnięcia innych celów środowiskowych i społecznych.

Niezależność jako podstawowy warunek

Jako niezależna firma rodzinna, posiadamy niezbędną stabilność przedsiębiorczości i swobodę w zakresie innowacji. Możemy działać jako niezależny dostawca, skupiając się na długoterminowych potrzebach rolnictwa i społeczeństwa, a nie kierować się krótkoterminowymi interesami akcjonariuszy.

Innowacyjne i odpowiedzialne działanie

Wysoki poziom inwestycji w badania i rozwój umożliwia wprowadzanie innowacji w zrównoważone rolnictwo, czyli: wzrost plonów, wydajność składników odżywczych, a także tolerancja i odporność oferowanych przez nas nasion. Głęboko zakorzenione w spółce wartości rodzinne zapewniają innowacje w oparciu o odpowiedzialność i zapobiegliwość.

Prowadzi to do całościowego, zrównoważonego rozwoju

Niezależność, innowacyjność i odpowiedzialność umożliwiają całościowy, ekonomiczny, ekologiczny i społeczny zrównoważony rozwój: innymi słowy, zyskowny wzrost KWS w połączeniu z wkładem na rzecz społeczeństwa i ochrony środowiska. Odnieśliśmy sukces w tym zakresie w przeszłości i będziemy go kontynuować w przyszłości.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju — dodatkowe informacje

Często otrzymujemy pytania...

Twoja osoba do kontaktów

Marcel Meyer
Marcel Meyer
Corporate Sustainability
Wyślij email
KONTAKT