Rolnictwo efektywne

Innowacje dla rolnictwa oszczędzające zasoby

Naszym celem jest opracowywanie odmian roślin dla wydajnego i oszczędzającego zasoby rolnictwa oraz osiąganie rocznej stopy zwrotu z tych roślin na poziomie 1% do 2%. Jednym z naszych najważniejszych celów jest zapewnienie żyzności gleby na długie lata. W związku z tym nasze prace rozwojowe koncentrują się na ciągłej optymalizacji wpływu naszych nasion na środowisko naturalne, a nasze doradztwo doradza w zakresie przyjaznych dla środowiska praktyk zarządzania.

Wyzwania i cele

Zmiana klimatu, zwiększająca się populacja ludności i związane z tym zapotrzebowanie na żywność stanowią wyzwanie dla rolnictwa, by dostarczać więcej plonów na całym świecie w coraz trudniejszych warunkach, przy użyciu jak najmniejszej ilości takich zasobów jak gleba, woda, składniki odżywcze i środki ochrony roślin.

W odpowiednich warunkach regionalnych powinno to doprowadzić do pełnego wykorzystania potencjału zrównoważonego rozwoju gospodarczego, ekologicznego i społecznego. W tej sytuacji produkcja żywności musi polegać na łączeniu technologii i praktyk rolnych w sposób sprzyjający zrównoważonemu rozwojowi.

Rolnictwo wykorzystujące warunki niskonakładowe

Nasze cele hodowlane są skoncentrowane na wykorzystywaniu mniejszej ilości pestycydów i nawozów, na przykład dzięki zwiększeniu odporności rośliny, budowaniu odporności, efektywności składników odżywczych i właściwości uprawowych. Na przykład najważniejszym zadaniem hodowli odpornościowej buraka cukrowego jest wyposażenie przyszłych odmian w najważniejsze geny odporności dla odpowiednich krajów i regionów upraw. Te odmiany powinny być w stanie, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, chronić się przed patogenami lub szkodnikami. Już od wielu lat prowadzimy nasze niskonakładowe próby z kukurydzą, wykorzystując znacznie zmniejszone ilości nawozu azotowego, a nawet całkowicie eliminując nawożenie. Wybieramy odmiany kukurydzy o szczególnie dobrze wykorzystujące efektywność składników odżywczych.

Doświadczenia agrotechniczne i doradztwo dotyczące żyzności gleby

Metody uprawy roślin mają znaczący wpływ na plony, dlatego prowadzimy nasze doświadczenia agrotechniczne w naszych gospodarstwach i polach doświadczalnych, opracowując praktyczne zalecenia dotyczące uprawy – np. metody zapobiegania erozjii gleby przez wiatr i wodę oraz zmniejszania lub wypłukiwania składników odżywczych. Metoda tak zwanego siewu w mulcz jest stosowana głównie w uprawie buraka cukrowego. Dzięki tej metodzie, inaczej niż przy orce, ziemia nie jest odwracana. Uzyskiwany plon jest taki sam lub wyższy niż w uprawie orkowej. Oferując linię produktów KWS AckerFit, proponujemy optymalny skład mieszanek międzyplonowych.

Alternatywy dotyczące ochrony roślin, tolerancji stresowych i substancji odżywczych

Coraz większą wagę przykładamy do znaczenia i stosowania tzw. środków biologicznych jako alternatywy lub uzupełnienia dla obecnie stosowanego standardowego zaprawiania nasion środkami chemicznymi. Ta alternatywa staje się ważna w związku z ekologicznym, długotrwałym i zrównoważonym efektem jej stosowania w porównaniu do chemicznych środków zaprawiania nasion. Unika się chemicznych pozostałości w glebie i niepożądanych skutków ubocznych, powodowanych przez wiele chemicznych środków do zaprawiania nasion. W przypadku buraka cukrowego są już podejmowane działania związane z wprowadzaniem na rynek środków biologicznych chroniących przed stresem w trudnych warunkach (np. w Europie Wschodniej).

  • Ludzie w KWS

    Nasze cele to: mniej pestycydów, mniej nawozów.

    Markus Molthan, Szef Agroserwisu ds. buraka cukrowego na obszar Niemiec i Austrii
    kws_markus_molthan_im_zuckerrueben_feld.jpg

Twoja osoba do kontaktów

Marcel Meyer
Marcel Meyer
Corporate Sustainability
Wyślij email
KONTAKT