Rozwój potencjału

Rozwój potencjału w Peru i Etiopii

Dzięki inicjatywie Capacity Development (rozwój potencjału) firma KWS wspiera dalsze kształcenie głównie młodych hodowców roślin w Peru i Etiopii. Koncentrujemy się na opracowywaniu i propagowaniu regionalnie adaptowanych odmian. Najważniejszymi obiektami zainteresowania są kukurydza i quinoa (Inca rice) w Peru oraz jęczmień i pszenica w Etiopii. Ta inicjatywa pomaga chronić istniejącą różnorodność zasobów genetycznych i wykorzystywać je w sposób zrównoważony. Równocześnie będzie wdrażane międzynarodowe porozumienie dotyczące zasobów genetycznych roślin z przeznaczeniem na żywność i dla rolnictwa.

Wyzwania i cele w Peru

Klimat i rolnictwo w Peru są zróżnicowane. Właściciele małych gospodarstw uprawiają odmianę kukurydzy i odmiany quinoa we wszystkich częściach kraju. Ale zmiana klimatu zagroziła tej odmianie. A do tego młodzi ludzie migrują do miast, co powoduje utratę tradycyjnej wiedzy o uprawie, jej wykorzystywaniu i ochronie. Konsekwencje: Chroniczne braki żywności, szczególnie w bardziej odległych regionach.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo żywności właścicieli drobnych gospodarstw w Peru, koncentrujemy się na trzech ważnych celach: Promocja opracowywania nowych odmian kukurydzy i quinoa, zrównoważone wykorzystywanie różnorodności genetycznej i szkolenie młodych peruwiańskich naukowców.

Już przeprowadzone działania i pierwsze wyniki

Efektywne zarządzanie zasobami genetycznymi kukurydzy

Wraz z National
Agrarian University w La Molina pracujemy
nad optymalizacją
zarządzania zasobami genetycznymi kukurydzy w banku genów UNALM.

 • Charakteryzowanie w odniesieniu do charakterystyki agronomicznej 1781 próbek nasion kukurydzy z różnych stref ekologicznych Peru
 • Charakteryzacja w odniesieniu do materiału genetycznego przy użyciu technik „genotypowania przez sekwencjowanie” (GbS)
 • Tworzenie bazy danych
 • Szkolenie naukowca w zakresie tworzenia baz danych, technik GbS i analizy danych na Uniwersytecie Hohenheim

Wzmacnianie krajowych programów hodowli kukurydzy

Wraz z National Institute for Agricultural Innovation (INIA, Cusco) opracowaliśmy udoskonalone odmiany kukurydzy dla szeroko rozpowszechnionych gleb kwaśnych.

 • Szkolenie w zakresie różnych metod udoskonalania populacji, porównywania każdego spodziewanego i zrealizowanego zysku z selekcji (doświadczenia polowe są wciąż prowadzone)
 • Badania nad tolerancją nowo hodowanych populacji kukurydzy i lokalnych odmian kukurydzy dla gleb kwaśnych: Identyfikacja lepszych odmian dla regionów Selva

Opracowywanie nowych strategii hodowli quinoa

Badanie genetycznej różnorodności dwunastu odmian quinoa doprowadziło do uzyskania sześciu nowych populacji i zidentyfikowania regionów genomu odpowiedzialnych za różne cechy.

 • Badanie różnorodności genetycznej dwunastu odmian quinoa z prawie pięćdziesięcioma tysiącami znaczników molekularnych
 • Utworzenie nowej odmiany genetycznej z pojedynczego i podwójnego krzyżowania
 • Opracowanie sześciu nowych populacji, a także identyfikacja regionów genomu odpowiedzialnych za różne cechy.

Uzyskaj dodatkowe informacje o Peru tutaj
 • Ludzie w KWS

  Możemy szybciej opracowywać nowe rozwiązania dzięki wymianie międzynarodowej.

  Lorena Santus, Naukowiec UNALM w Hohenheim

Wyzwania i cele w Etiopii

Większość rolników i małych firm nie może sobie pozwolić na nawozy, środki ochrony roślin i irygację. W związku z tym zyskowne i zrównoważone żniwa zależą przede wszystkim od wytrzymałych odmian roślin o dużej trwałości i wysokiej jakości. Ale właśnie tego brakuje: certyfikowane nasiona i wystarczająca liczba nowych odmian zaadaptowanych do ekstremalnie zróżnicowanych warunków uprawy w Etiopii.

Celem jest ochrona zasobów genetycznych roślin i zapewnienie im zrównoważonego rozwoju dla lokalnego rolnictwa. Ponadto chcemy wzmocnić regionalną branżę nasienną oraz promować opracowywanie nowych odmian jęczmienia i pszenicy.

Już przeprowadzone działania i pierwsze wyniki

Wzmacnianie hodowli jęczmienia i pszenicy

 • Dostarczenie 20 niemieckich odmian jęczmienia i pszenicy w celu przeniesienia jakościowych cech do lokalnych odmian
 • Szkolenie pracowników w zakresie różnych metod
 • Szkolenie naukowców we wspomaganej znacznikami selekcji i opracowywaniu podwójnych haploidów w Niemczech
 • Dostarczenie sprzętu i materiałów do hodowli

Wykorzystywanie zasobów genetycznych

 • Szkolenie pracowników w zarządzaniu bankiem genów w Leibniz Institute for Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK) w Gatersleben
 • Przemieszczenie 7 200 próbek jęczmienia
 • Dostarczenie sprzętu i materiałów do prowadzenia banku genów

Promocja małych gospodarstw rolnych

 • Dystrybucja i monitorowanie uprawy próbek nasion z udoskonalonych odmian jęczmienia i pszenicy wśród dotychczas ponad 2 000 właścicieli małych gospodarstw rolnych
 • Redystrybucja uzyskanych nasion po żniwach do właścicieli małych gospodarstw
 • Ostrożne szacunki zakładają, że 9 000 rolników zostało wyposażonych w nasiona odmian o lepszych właściwościach

Uzyskaj dodatkowe informacje o Etiopii tutaj

Twoja osoba do kontaktów

Marcel Meyer
Marcel Meyer
Corporate Sustainability
Wyślij email
KONTAKT